Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
111
AT THE DOCTOR'S.
BIJ DEN GENEESHEER.
Is the Doctor at homeP
Yes sir, please walk this way.
The Doctor will be with you
directly.
Good morning sir! do you
wish to consult me?
Yes Doctor, I am very poorly.
I am sorry to hear it, what
is Ihe matter with you?
I have had a very bad pain,
at my heart, tor the last four
or live days, and can't get rid of it.
Sit down please. Let me feel
your pulse? Does your heart
palpitate very much at times?
No, quite the reverse, some-
times it doesn't seem to beat
at all, and I think Tm going
to die.
Do you sleep well at nighi?
No, I do nothing but twist
and tnrn the whole night.
And when you fall aslee[),
do you dream?
Yes, I have terrible dreams.
Is de dokter thuis?
Jawel, mijnheer, wilt u mij
maar volgen als 't u belieft?
De dokter zal aanstonds bij u
komen.
Goeden morgen, mijnheer.
Wcnscht u mij te raadplegen?
Ja, dokter, ik ben volstrekt
niet in orde.
Dat spijt me. Wat scheelt
er aan?
Ik heb de laatste vier of vijf
dagen zoo'n pijn aan mijn hart,
en ik kan er maar niet af komen.
Ga zilten als 't u belieft.
Laat mij u den pols eens voe-
len. Klopt uw hart nu en dan
wel eens sterk?
Neen, juist het tegendeel. Som-
tijds schijnt het in 't geheel
niet te kloppen, en dan denk
ik dat ik sterven ga.
Slaapt ge 's nachts nog al?
Neen, ik doe den geheelen
nacht niels dan mij van de
eene zijde op de andere wentelen.
En wanneer ge dan in slaap
valt, droomt ge?
Ja, ik heb vreeselijkedrooinen.