Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
Isn't it getting hotP
Yes, it is rather hot, but I
was a good deal hotter, when
I was on that donkey's back.
Ah! Ah! did you hear the
people laughing at you?
No, I heard nothing. I was
too busy, trying to keep on the
animal's back. No more don
key riding for me, thank you!
Listen ! there's the band play-
ing. Isn't it nice music?
Yes, how often does it play?
Il plays twice a day on the
sands, every morning on the
West Clifl", and every evening
on the East Clifl.
Oh, then 1 shall hear a good
deal of it, whilst I am here.
I suppose there's plenty of
amusement to be had in the
place?
Yes there's always something
going on.
I am glad of that, I hale a
dull place.
Wat wordt het heel, hé?
Ja, 't is wel wat warm,
maar ik had het veel benauwder
toen ik op den rug van dien
ezel zat.
Ha, ha! hebt ge gehoord hoe
de menschen u uitlachten?
Neen, ik hoorde niets; ik
had werk genoeg om op het
beest te blijven zitten. Ik heb
genoeg van het ezel rijden,
hoor! ik zou je danken voor
een tweeden keer.
Luister, de muzikanten zijn
aan 't spelen. Vindt ge 't geen
mooie muziek?
Ja, hoe dikwijls speelt ze?
Tweemaal per dag aan 't
strand, iederen morgen op de
West Chff, en eiken avond op
de East Cliff.
O, dan zal ik er veel van
hooren terwijl ik hier ben. Ik
stel me voor dat er veel pleizier
te maken is op deze plaats?
Ja, er is hier allijd iels te
doen.
Daar ben ik blij om, ik heb
hel land aan eene saaie plaats.