Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
Oil, it's only lor the tun of
tfie thing, come on?
All right.
Hallao! my donkey won't go.
You must whack him well
with a slick sir, he's used
to it.
Now then, gee up! now we
are off.
I am afraid I shall be off
presently, the beast keeps kick-
ing so. Whoa! whoa! beast,
whoa!
Here mine's otf back, as hard
as he can tear!
And so is mine. 1 wish I'd
never got on! I'm sure Ishall
be otf.
Hold light and follow me, the
sand is soft.
Thank goodness, I am on my
feet again ! I never had such a
shaking in all my life. I must
go and have a glass of some-
thing to drink.
Here's a nice Restaurant, we
can sit down here and enjoy
the sea air.
0, het is maar louter voor
de grap, kom maar!
Goed.
Hé, mijn ezel wil niet voort!
ü moet hem goed met den
slok ranselen, mijnheer, hij is
er aan gewoon.
Kom aan dan, vooruit! daar
gaan we.
Ik ben bang dat ik er zoo
meteen nog zal afvallen, hel
beest blijft maar schoppen. Hoo!
hoo ! hoo, beest!
Daar gaat de mijne, zoo
gauw terug als hij maar loo-
pen kan.
En de mijne ook. Ik wou
maar dat ik niet er op was
gaan zitten. Ik ben zeker
dat ik zoo meteen er af zal
vallen.
Houd je maar goed vast en
volg mij, het zand is zacht.
Goddank dat ik weer op mijne
eigen beenen sta. Ik ben nog
nooil zoo dooreengeschud. Ik
moet wat te drinken hebben.
Hier is eene mooie restaura-
tie; hier kunnen we gaan zitten
en van de zeelucht genieten.