Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
You have won. I didn't know
you were such a good swim-
mer. I suppose you can do
almost anything in the water?
Yes, most things.
Can you float?
Oh yes.
And tread water?
Yes.
And can you swim under
water with your eyes open?
Oh yes! nothing is easier.
Well, I have enjoyed my bathe
immensely, haven't you?
Yes, and feel as light as a
feather after it.
Shall we take a walk now
along the sands, till luncheon
time ?
Very well.
Oh look! there come some
donkeys Shall we have a ride?
Well no, I think we are
rather too big for that kind of
thing, are wc not ?
Gij hebt 't gewonnen. Ik
wist niet dat ge zoo'n goed
zweiTimer waart. Ge kunt zeker
allerlei in 't water doen?
Ja bijna alles (de meeste
dingen).
Kunt ge drijven?
O, ja!
En water trappen?
Ja.
En kunt ge onder water
zwemmen met uwe oogen open?
O, ja! niets is gemakkelijker
dan dat.
Nu, ik moet zeggen dat ik
lekker gebaad heb. En jij? (Gij
niet ?)
Ja, en ik gevoel mij zoo
licht als een veertje, na mijn
bad.
Zullen we nu tot lunchtp
langs het strand gaan wan-
delen ?
Heel goed!
Zeg, kijk eens. Daar komen
de ezels aan. Zullen we eens
een ritje maken?
Neen hever niet. Mij dunkt
we zijn wel wat te groot voor
dergelijke uitspanningen, vind
je niet?