Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
for ihere are none about here,
and there is always a boatman
on the look out.
Well, what do you say to a
swim now? Shall we have one
together?
With all my heart, the water
seems most tempting.
I suppose we shall have to
lake a bathing machine?
Yes, no one is allowed to
bathe so close lo the town with-
out a machine.
What do they charge for one?
First class is a 1/—.
I suppose they provide you
with towels, and every thing
necessary?
Of course.
Come on then, and let's see
who can swim the farthest.
Wail a minute, you started
before me.
Lets' begin again; are you
ready? One, two, three, oft'!
voor te zijn, want die zijn hier
niet, en er staat altijd een
visscher op den uitkijk.
Welnu hoe zoudt ge er over
denken om nu eens te gaan
zwemmen? Zullen we te zamen
gaan ?
Met alle genoegen; hel waler
schijnt buitengewoon verleidelijk
le zijn.
We zullen zeker eene bad-
koets moeten nemen?
Zeker, aan niemand is het
geoorloofd zoo dicht bij de stad
te baden zonder badkoets.
Wat vragen ze daarvoor?
Een shilling voor die der
eerste klasse.
Ze voorzien ons toch zeker
van handdoeken en alle andere
benoodigdheden ?
Natuurlijk. (Dat spreekt van
zelf).
Vooruit dan maar, en laai
ons eens zien wie 'l versie
zwemmen kan.
Wacht een oogenblikje, ge
begont vóór mij.
Laat ons op nieuw beginnen;
zijt ge klaar? Een, twee, drie,
af!