Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
Whal lovely sands these are,
arn't they?
Yes, it is a most delightful
watering place. I come here
every summer with my family.
I am glad to hear you say
so, I have never been here
before, and know very little
about the place.
Are you going to bathe?
Yes, I hope to have a swim
every day, weather permitting.
Do you bathe much?
Yes, I bathe twice a day
sometimes, especially in the very
hot weather.
I suppose there is no danger?
Not in the least, providing,
you are a good swimmer; if
you are not, I should advise
you not to go out of your depth.
Oh, I can swim like a (ish,
but I must confess I am very
much afraid of under currents.
You needn't be afraid of those,
Wat een heerlijk strand is
het hier, niet waarP
Ja, het is eene overheerlijke
badplaats. Ik kom hier eiken
zomer met mijn gezin.
Dat verheugt mij ; ik ben
hier nog nooit geweest, en weet
nog maar weinig van de plaats.
Gaat ge baden? (de baden
gebruiken.)
Ja, ik hoop iederen dag te
kunnen zwemmen, wanneer liel
weer zulks toe laat. Baadt ge
veel?
Ja, somtijds tweemaal per dag,
voornamelijk wanneer 't bijzon-
der warm weer is.
Ik geloof niel dat men gevaar
loopt?
In 't minst niel, (Niel het
minsie), indien ge maar een
goed zwemmer zijt, is dal niel
het geval, dan zou ik u raden
niet verder te gaan dan waar
ge staan kunt.
O, ik kan zwemmen als een
viscli, maar ik moet bekennen
dat ik zeer bang ben voor be-
nedenst roomen.
Daar btihoefl ge niet bang