Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
Yes, we have a very large
stock. About what price did
you require them?
About lb!- a pai''-
Those are very nice, but not
quite long enough; show me
some about a foot longer.
Yes, those will do very nicely,
put me up 1 pair of those.
Is there any thing else, Madam
this morning?
That's all, I think.
AT THE SEA-SIDE.
Whal lovely weather for the
sea-side!
Yes, I hope it will last for
a month or so.
How long are you going to
stay here?
For five weeks at least, but
if the weather continues fine, I
shall stay longer.
Is your family with you?
Yes, my wife, and two of the
girls, the rest are coming down
next week with the governess.
Bebbington. — Dialogues.
Jawel, we hebben een grooten
voorraad. Van welken prijs on-
geveer zoudt u ze verlangen?
Ongeveer ^S/- per paar.
Die zijn zeer mooi, maar
niet lang genoeg. Laat me er
eens wat zien, die zoowat een
voet langer zijn.
Ja, die zijn juist goed; doe
er daarvan maar twee paar bij.
Is er nog iets anders van
morgen, mevrouw?
Neen, dat is geloof ik alles.
OP DE BADPLAATS.
Wat goddelijk weêr voor het
strand, hé?
Ja, ik hoop maar dal hel
eene maand of wat zoo mag
blijven.
Hoe lang denkt ge hier le
blijven?
Minstens vijf weken, maar
als het mooi weêr blijft, dan
zal ik langer vertoeven.
Zijn uwe huisgenooten ook
mee gekomen ?
Mijne vrouw en twee van de
meisjes; de overigen kom(.'n de
volgende week met de goever-
nante.
7