Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
What do you think of these
tor the kitchen? they are cheap
and strong.
Yes, they seem very good,
what is the price of them ?
3/- each Madam.
Tiiey will do. I'll lake four.
And here are some very good
ones, (besl quality,) and not at
all expensive. I am sure you
will be pleased with them.
Ah! they are very fine qua-
lity, just what I like, and how
much are they?
This one costs 18/6, and
that one only 12/6.
Oh, they are remarkably cheap.
I will take four of them at IS/ti
each. Now I wanl some dinner
napkins.
Yes, Madam.
These seem good, how much
are they ?
10 6 the half dozen.
Send me a dozen, and half
a dozen yards of glass and tea
cloths. Now will you let me see
some sheeting and towels?
Which will you have linen,
or cotton sheeting?
Wal dunkt u van deze voor
de keuken? Zij zijn goedkoop
en slerk.
Ja, die lijken zeer goed, wat
kosten ze?
3/- per stuk, mevrouw.
Die zijn goed. Vier als 't u
belieft.
En hier zijn heel besle, en
in 'l geheel niet duur. Ik ben
overtuigd dal ze u zullen be-
vallen.
O, die zijn van eene goede
kwaliteit, precies wal me bevalt,
en wat kosten die?
Dit ko.sl 18/6, en dal maar
12/6.
Hé, die zijn erg goedkoop.
Ik zal er vier van 18/6 nemen.
Nu moet ik nog eenige tafel-
servetten hebben.
Jawel, mevrouw.
Deze schijnen nog al goed.
Wal kosten ze?
10/6 per half dozijn.
Zend mij er twaalf, en een
half dozijn glas- en theedoekjes.
Wilt ge mij nu eens wal lakens
en handdoeken laten zien?
Wat verkiest u, linnen of
katoenen lakens?