Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
let me examine tliem carefully.
How many hollow teeth have I?
You have three hollow teeth,
and three more very much decay-
ed. The hollow ones, you had
better have stopped at once, or
you will suffer terribly with
every cold.
Very well; what are your
terms?
2/6 for extracting a tooth
and 5/- for slopping one, with
composition. With gold, il cost's
very much more.
But does the composition last
long?
0 yes, sir, for years.
Very well, I'll call again
sometime next week, and have
my teeth properly seen lo.
AT THE DRAPER'S.
1 want to see some table
cloths.
Yes Madam, about what price?
Some cheap ones for ihe kit-
chen, and some of belter qual-
ity for the Dining room.
maar eens nauwkeurig laten
onderzoeken.
Hoevele holle kiezen heb ik?
U hebt drie holle kiezen, en
nog drie die al mooi aan het
rotten zijn. De holle kiezen, zou
ik u aanraden dadelijk le lalen
vullen, anders krijgt u er bij de
minste kou vreeselijken last van.
Heel goed; wat zijn uwe con-
ditiën ?
2/6 voor hel trekken en Si-
voor het vullen van eene kies
met compositie. Met goud kost
hel veel meer.
Maar duurt die compositie
lang ?
O ja, mijnheer, jaren.
Goed, dan zal ik de volgende
week terug komen en mijne
kiezen behoorlijk lalen nazien.
IN DEN MANUFACTUUR-
WINKEL.
Ik wou wel eens wal tafel-
lakens zien.
Jawel, mevrouw. Hoe duur
zoo wal?
Goedkoope voor de keuken,
en van wat beter kwaliteit voor
de eetkamer.