Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
Come then, let me extract it.
But couldn't you give me
gas?
Yes, but that will cost you
very much more.
Oh, I don't mind the expense,
so long as 1 don't feel pain.
Very well, I will call the
Doctor.
The Doctor! What do you
want the Doctor for?
Oh, we never administer gas,
without first consulting the Doc-
tor, who has always to be pre-
sent.
Is it attended with danger
then ?
No, not in the least, provided
the person is in good health.
Very well then, send for the
Doctor, I'll take gas.
Now sir, you won't be trou-
bled with that tooth any more;
see how terribly decayed it was.
You didn't feel any pain, did you?
Not in the least. I shall always
take gas in future.
Now sir, your teeth are in
a very bad state, you had belter
Komaan, laat ik ze er dan
maar uithalen.
Maar kunt u mij geen chlo-
roform geven?
Ja, maar dat zal u veel meer
kosten.
O, dat kan me minder schelen,
als ik maar geen pijn lijd.
Goed, dan zal ik den dokter
gaan roepen.
Den dokter? Wat moet die
er bij doen?
Omdat wij nooit chloroform
toedienen, zonder eerst een dok-
ter te raadplegen, die er altijd bij
moet zijn.
Gaat het dan met gevaar ge-
paard ?
Neen, volstrekt niet, mits de
patiënt maar goed gezond is.
Heel goed. Zend dan maar
om den dokter. Ik zal chloroform
nemen.
Nu, mijnheer. Die kies zal u
geen last meer veroorzaken. Zie
hoe vreeselijk verrot zij was.
U hebt geen pijn gevoeld, wel?
In 't minst niet. Ik zal in 't
vervolg altijd chloroform nemen.
Uwe tanden zijn zeer verwaar-
loosd, mijnheer, u moest ze mij