Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
De schaduw van den kegel op het horizontale vlak wordt bepaald,
door uit den top van den kegel een lichtstraal en uit het snijpunt
van deze met het horizontale vlak raaklijnen aan het grondvlak
van den kegel te trekken. Die raaklijnen bepalen mede de beschrij-
vende lijnen, die op het kegelvlak de eigen schaduw aangeven.
Voor het construeeren van de slagschaduw van den cilinder op
den grond, is eerst de eerste doorgang bepaald van een vlak, dat den
cilinder raakt en lichtstralen bevat. Omdat de tweede projecties van
de lichtstralen evenwijdig met de tweede projecties der beschryvende
lynen loopen, vindt men dat die doorgangen rechthoekig op de as
staan. De twee raaklijnen aan het grondvlak van den cilinder, die
loodrecht op de as staan, zijn nu twee grenslijnen van die schaduw.
De raakpunten geven mede de beschryvende lijnen aan, die de
eigen schaduw begrenzen. Daarna zyn nog de schaduwen bepaald
van eenige punten van den halven cirkel van het bovenvlak, die in
dit geval schaduw werpt en door deze gevonden punten de gebogen
lijn getrokken waardoor met de genoemde raaklijnen de slagschaduw
bepaald was.
Om nog in de eerste projectie de slagschaduw te bepalen van dat
gedeelte van den kegel, dat door den cilinder komt, op het cilin-
dervlak, zijn de beide snijlijnen geconstrueerd van de vlakken, die
den kegel raken en lichtstralen bevatten, met het cilindervlak. De
grenslynen van de slagschaduw van den kegel op den grond zijn
van deze vlakken de beide eerste doorgangen. Voor die uitvoering
neemt men een nieuw tweede projectievlak aan, zoodanig, dat de
as evenwydig is met de beschryvende lijnen van den cilinder; be-
paalt daarop den tweeden doorgang van het rakend vlak des kegels,
waarvan men de doorsnede met het cilindervlak wil zoeken en daarna
de tweede projecties van de beschrijvende lijnen, die het raakvlak
zullen snijden. De snypunten van die tweede projecties met dien
tweeden doorgang zijn ook de tweede projecties van de snypunten
van die beschryvende lijnen en het raakvlak. Zij zijn dus de punten
van de grenslyn van de schaduw van den kegel op den cilinder.