Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
voor het deel ij" z" volgens een deel van een cirkelboog en voor
het verdere gedeelte volgens een deel van een ellips. Construeeren
we, als vervolg van den cirkelboog ij' zi, dat deel van de ellips vol-
gens welke het vlak het cilinderoppervlak sngdt, dan zou het snij-
punt van deze, met de lijn y'i rj in het nieuw aangenomen pro-
jectievlak, de projectie van het schaduwpunt r" opleveren.
Het punt n geeft in onze teekening het hoogste schaduwpunt
van de verticale lijn (A', C" A") in de nis aan. Daarop volgt de
schaduwlijnen van het deel des cirkels, dat schaduw in den cilinder
en dan van dat, hetwelk schaduw in den bol werpt.
Het vlak E, E E„ sngdt den kwartbol volgens een cirkelboog
wi. Worden de vlakken zoodanig genomen, dat de tweede door-
gangen twee punten van den halven cirkel A„ sngden, dan zal
de snijlijn een halve cirkel zgn. Dit heeft plaats met het vlak,
dat door het punt B" zou gaan en met die vlakken, welke tusschen
dit vlak en de raaklijn aan den cirkel genomen worden.
Snijden zij, zooals het vlak E, E E, en P„ P„ slechts één punt
van den cirkelboog, dan zal hun snijlijn met den kwartbol ook
minder dan een halven cirkel zijn, terwgl zi.j dan verder het cilin-
dervlak sngden.
Er is hier één vlak, waarin de lichtstraal, die over den cirkelboog
gaat, het punt der schaduwlgn aangeeft, dat in de scheiding van
het kwart-boloppervlak met het cilindervlak zal liggen. Voor ons
doel zal het niet noodig zijn, het bepalen van dat vlak te verklaren,
het opgegevene is voor de uitvoering voldoende.
§ 113. Fig. 55 stelt een cilinder en kegel voor, die elkander
doorboren, met schaduw, bg eene verlichting zooals de pijltjes dat
aangeven. Het enkel gearceerde is eigen schaduw, het dubbel ge-
arceerde is slagschaduw.
Om de doorboring te construeeren, is het sngpunt bepaald van
het eerste projectievlak met de lijn, uit den top des kegels even-
wgdig met de beschrgvende lijnen van den cilinder getrokken. De
eerste doorgangen van vlakken , die cilinder en kegel volgens beschrg-
vende Ignen sngden, moeten door dat punt gaan. Zg geven ons, voor
zoover zg de grondvlakken van kegel en cilinder sngden, of sngden
en raken, de beschrgvende Ignen van de beide oppervlakken aan,
die in 't zelfde vlak liggen. De sngpunten van deze beschrgvende
Ignen zijn dus punten van de doorsneden der gebogen oppervlakken.