Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
De doorsnede van het vlak E, E E„ met den kwart-bol, zoowel
als haar projectie in het nieuw aangenomen projectievlak, zal een
cirkelboog zijn, die pti' tot straal heeft en waarvan Mi de pro-
jectie van het middelpunt is. De boog m, w, geeft die eerste pro-
jectie aan.
Nu bepalen we den hoek, welken de lichtstralen, waarvan
(a' b', a" b ") de richting aangeeft, met het tweede projectievlak
maken. Daarvoor hebben we gezocht, hoeveel het punt a'a" verder
vóór het tweede projectievlak ligt dan b' b" en toen in a", loodrecht
op d' b", de lijn d' aj gelijk genomen aan dien meerderen afstand,
waardoor wg a, bi als de neergeslagen Ign verkregen en hoek
d' b" bi als den hoek, dien de lichtstralen met het tweede projec-
tievlak vormen. De eerste projecties van de lichtstralen op het nieuw
aangenomen projectievlak, dat volgens den aangenomen stand van 't
vlak lichtstralen bevat, zullen evenwijdig met de lijn ai bi moeten zijn.
Trekken we nu door het punt u, een lijn evenwijdig aan ai bi,
dan zal die de cirkelboog in het punt v^ snijden. Het punt vi is
dan de eerste en de tweede projectie van het sngpunt van den
lichtstraal, die over het punt Mi m" van den cirkelboog gaat, met
de nis, zoodat het punt v" een punt van de schaduwlijn moet zijn.
Op deze wgze kunnen er zooveel punten van het boloppervlak ge-
constueerd worden als voor een voldoende bepaling van de gebogen
lijn noodig geoordeeld wordt.
Een Ign, evenwijdig aan xx, d. i. evenwgdig aan de verticale
projectie van de lichtstralen, als raaklgn aan den halven cirkel A" B''
getrokken, geeft het begin- of eindpunt van de schaduwlgn aan.
Neemt men, in plaats van het sngdend vlak E, E E„ een vlak,
dat F„ F^^ tot tweeden doorgang heeft, dan zal dit den kwartbol
sngden volgens een deel van den cirkel, die in het nieuw aange-
nomen projectievlak iji Zi tot projectie heeft. Trekken wij uit iji de
projectie van den lichtstraal ijiVi op dat vlak, dan zal deze lijn den
cirkelboog ij\ri niet snijden. Hieruit blijkt, dat het schaduwpunt van
ijl ij" niet meer in den bol ligt, maar in den cilinder. Zij moet
dus uit de eerst aangenomen eerste projectie bepaald worden, waar-
door wij daarvoor het punt r'' vinden.
Op deze wgze kan men nagaan, uit welke der beide eerste pro-
jecties de punten moeten bepaald worden.
Het vlak, dat F„ F„ tot tweeden doorgang heeft, snijdt de nis