Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
brengen we een hulpvlak B,^ B„ aan, dat het bovenvlak van het prisma
bevat en evenwijdig is aan het eerste projectievlak. Wij constru-
eeren nu de schaduw van het gedeelte van den kegel, dat boven het
vlak B„ B„ ligt op dat vlak. De schaduw van het toppunt zal dan in t
vallen, terwijl het grondvlak van den kegel op dat vlak gevonden
wordt, door uit m als middelpunt met a s als straal een cirkel
te beschrijven. De grenslijnen van de schaduw op dat vlak zijn
dan de raaklynen, uit t aan dien cirkel getrokken. Van die schaduw
ligt alleen het gedeelte the in genoemd vlak, d. i. op het boven-
vlak van het prisma.
Nu hebben we nog de grenslijnen noodig voor het bepalen van
de schaduw op het overige verlichte zgvlak van het prisma. Zij
zijn blgkbaar h d en c e. Het zijn de snglijnen van de meerge-
noemde raakvlakken aan den kegel met het zgvlak van het prisma.
Het overige gedeelte van de slagschaduw van den kegel op 't
eerste projectievlak wordt, öf door het prisma, öf door diens slag-
schaduw weggenomen.
Het zal verder uit de teekening wel voldoende blijken, hoe men
kan nagaan, welk gedeelte van den kegel of het prisma eigen
schaduw bekomt en hoe de slagschaduw van dit laatste voorwerp
te bepalen is.
§ 111. Fig. 53 stelt in plattegrond en opstand een uitgeholden
halven cilinder voor, gedekt door een prisma.
Wil men hiervan de schaduw bepalen bij een lichtrichting,
waarvan de projecties hoeken van 45° met de as maken, dan zal
het duidelijk zijn, dat van de cilindervormige uitholling, zonder
dat het prisma was aangebracht, het gedeelte a hcd in de schaduw
zou zijn. Wg hebben nu bovendien nog te bepalen, welk gedeelte
door het dekstuk in schaduw zal vallen.
In 'talgemeen kan men daarvoor in de Ign, die de schaduw zal
werpen, zooveel punten x' x" en i}" ij" aannemen als men noodig
oordeelt, om, zooals onze figuur dit aangeeft, een voldoend aantal
punten p en q van de schaduwlgn te construeeren.
Aangezien de projecties van de lichtric.hting, door ons aangenomen ,
op de beide projectievlakken hoeken van 45° met de as maken,
hadden we hier niet noodig gehad de punten p en 5 te zoeken,
daar de projectie der gebogen schaduwlgn in dit geval een halve
cirkel is, die ij" tot middelpunt en ij" a" ~ ij" 0 tot straal heeft.