Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
Wg zullen nu eerst de slagschaduw van den kegel construeeren.
Staat een kegel op een vlak, dan wordt de schaduw van den
kegel op dat vlak begrensd door de snijlijnen van dat vlak met
de beide vlakken, die den kegel raken en lichtstralen bevatten.
Die vlakken moeten elkander sngden volgens een lijn, die even-
wgdig is aan de gegeven lichtstralen, terwijl die snglgn tevens
door den top van den kegel moet gaan. Bepalen we derhalve het
sngpunt van de Ign, die in de richting der lichtstralen door den
top des kegels gaat, met het platte vlak waarop de kegel staat,
dan zullen de beide Ignen, uit dat sngpunt als raaklgnen aan het
grondvlak van den kegel getrokken, de schaduwlgnen van den
kegel zgn.
De in onze figuur aangenomen kegel staat echter niet op het vlak
waarop de schaduw komt, maar ter hoogte van grdaarboven.
De eerste doorgang van een rakend vlak aan dien kegel zal
daarom de eerste projectie van den omtrek vau 't grondvlak niet
raken, zooals het vlak A, A A„, rechthoekig op het tweede projec-
tievlak genomen, dit aantoont.
De lijn, uit het toppunt van den kegel in de richting van de
lichtstralen genomen, zal het eerste projectievlak in het punt x
sngden. Dat punt is als een punt van de snglijn der beide rakende
vlakken aan die beide vlakken gemeen en dus een punt van de
snglijn dezer beide vlakken met het eerste projectievlak. Trekt men
nu met m als middelpunt en m ij als straal de cirkelboog ij z en
verder az als raaklgn aan dien boog, dan zal a 2 de snijlgn zgn
van het eerste projectievlak met het vlak A, AA„, wanneer dit,
als rakend vlak aan den kegel, zoodanig is verplaatst', dat de
doorgang A, A door het punt x gaat.
Daar hier evenwel de schaduwlijn van het bovenvlak van den
cilinder samenvalt met die van het ondervlak van den kegel, en
de snglgn van het rakend vlak met 't eerste projectievlak derhalve
aan die schaduwlgn moet raken, is het construeeren van dit vlak
hier niet noodig, maar kan men onmiddellijk uit het punt x twee
raaklgnen aan die schaduwlgn trekken. De cirkelboog 9 en de
rechte lijnen px en qx begi-enzen derhalve de slagschaduw van den
kegel op den grond.
Die slagschaduw ondergaat echter een verandering door het gepro-
jecteerde prisma. Om te bepalen, hoe die schaduw op het prisma valt.