Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
wijdig loopen met de tweede projectie der lichtstralen, zoodat de
lijn q" i" de schaduwlgn van de ribbe {q o', q") moet zijn, zoowel op
het tweede projectievlak als op de tweede projectie van het prisma.
De gebroken lijn m i!' hg z geeft dus de schaduwlyn aan.
§ 110. Fig. 52 geeft de projecties van een cilinder met een
daarop geplaatsten kegel en van een prisma. Van deze lichamen
willen we de eigen- en slagschaduwen construeeren bij een licht-
richting zooals die door de pijltjes wordt aangegeven.
Wg bepalen in de eerste plaats de slagschaduw van den cilinder
op het grondvlak. Die schaduw wordt begrensd door de snijlijnen
van het horizontale vlak met twee vlakken, die lichtstralen bevatten
en den cilinder volgens beschryvende Ignen raken en, voor zoover
deze lijnen tusschen de genoemde vlakken liggen, door den cirkel
van 't grondvlak en door de snijlijn van 't horizontale vlak met
den cilinder, die den omtrek van 't bovenvlak tot richtlgn heeft
en wfiarvan de beschryvende Ignen evenwgdig met de lichtstralen
loopen.
Trekken we evenwydig aan de eerste projectie van de lichtstralen
raaklijnen aan de eerste projectie van den cilinder, dan zijn dit
blijkbaar de snylijnen van de genoemde schaduwwerpende vlakken
met het horizontale projectievlak; een tweede grenslijn is de halve
cirkel van de eerste projectie, die tusschen deze lijnen ligt; de
derde grenslyn kan men in 't algemeen verkrijgen, door eenige
punten in het schaduwwerpend gedeelte van den omtrek van 't
bovenvlak van den cilinder aan te nemen en te bepalen, waar de
lichtstralen, die over deze punten gaan, het horizontale projectie-
vlak zullen snijden, en door die punten de schaduwlijn te trekken.
Daar het bovenvlak van den cilinder hier echter een cirkel is,
die evenwijkig met het grondvlak loopt, zal genoemden schaduw-
werpenden cilinder het horizontale vlak volgens gelijken cirkel snij-
den. Wij kunnen in dit geval dus het punt o bepalen, waar de
lijn, die evenwijdig aan de lichtstralen genomen is, en door het
middelpunt m van het bovenvlak van den cilinder gaat, het hori-
zontale projectievlak zal sngden. Uit dat punt o als middelpunt
met m r als straal kan nu de cirkelboog p q getrokken worden, die
met de reeds genoemde schaduwlijnen de slagschaduw zal begrenzen.
Het gedeelte fgvw zal, in de opstand-teekening, blijkbaar de
zichtbare eigenschaduw van den cilinder voorstellen.