Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
Werpt een rechte lyn schaduw op een plat vlak, dan is deze
schaduw een punt of een rechte lijn.
Is een lijn evenwijdig met een plat vlak, waarop haar schaduw
valt, dan is de schaduw evenwydig aan de lijn.
De schaduwen van onderling evenwijdige lynen op een plat vlak
geworpen, zullen in elkander vallen of zy zijn evenwydig.
De schaduw van een vlakke figuur op een vlak, dat evenwydig
is aan die figuur, is met haar gelijk en gelijkvormig.
Het ontmoetingspunt van een lijn met een vlak is het beginpunt
van de schaduw van die lyn op dat vlak.
Staat een rechte lijn van bepaalde lengte op een vlak, dan zal
het snypunt van dat vlak met de lijn, die in de richting van de
lichtstralen over het uiteinde van de gegeven lijn gaat, het uit-
einde van haar schaduw zijn; de lijn, uit dit punt naar het voet-
punt der schaduwwerpende lyn getrokken, zal dan de schaduw van
de lijn op dat vlak zijn. Bij een lijn is de schaduw harer eind-
punten derhalve ook de eindpunten harer schaduw.
§ 107. Bij het bepalen der slagschaduw van een voorwerp heeft
men alleen te doen met die vlakken en lijnen van 't voorwerp,
welke schaduw veroorzaken. Ziet men niet dadelijk van welke
punten daarvoor de schaduwen te bepalen zyn, dan kan men de
schaduw van alle hoekpunten construeeren en zoo den geheelen
omtrek of de schaduwlijn aangeven om dan te weten, welk deel in
teekening moet worden gebracht.
Wij zullen door eenige voorbeelden ophelderen, hoe men by dit
schaduw-bepalen in verschillende gevallen kan handelen.
§ 108. In fig. 50 is A' B' D' C' de eerste en A" B" H' G' de
tweede projectie van een prisma, terwijl de pijltjes de richting
der lichtstralen aangeven. De beide in de hoekpunten B' en C' lood-
recht staande ribben, benevens de horizontale bovenribben, die
B'D' en CD' tot projectie hebben, zullen hier voor 't eerste pro-
jectievlak blykbaar de ribben zijn, waarvan de schaduwlijnen de
slagschaduw begrenzen.
Wij bepalen nu de punten o, p ea q, waar de lijnen, volgens
de richting der lichtstralen over de drie bovenpunten C, D en B
van het prisma getrokken, het eerste projectievlak ontmoeten. De
slagschaduw op het eerste projectievlak wordt nu begrensd door
den zeshoek B' D' C' o p q.