Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
B, B B„ en C, C C„ evenwijdig, terwijl de tweede doorgangen elkander
snijden.
Omdat de beide vlakken door de evenwgdige lijnen B B, eii C C,
gaan, moet ook hun doorsnede daaraan evenwgdig zgn.
De tweede doorgangen snijden elkander in het punt p-, dit moet
dus ook hier weer dat punt van de snijlijn zijn, waar zij het tweede
projectievlak snijdt. De eerste projectie van dat punt ligt in de as.
De snijlijn loopt evenwydig met de eerste doorgangen der vlakken,
haar eerste projectie eveneens, terwijl de tweede daarom evenwijdig
aan de as zal zijn, zoodat (p'q,p<]") de gevraagde snijlijn is.
§ 9. Om de doorsnede te bepalen van twee vlakken, waarvan
de doorgangen evenwijdig met de as loopen, hadden wij ook, iii
plaats van het in fig. 3 gebruikte derde projectievlak, van een
willekeurig aangenomen vlak gebruik kunnen maken.
Zij bijv. in fig. 9 C, C C„ een willekeurig aangenomen hulpvlak,
om de doorsnede van de vlakken (A, A,,A„A,,) en (B, B,, B„ B„) te
bepalen. Construeeren we nu de doorsnede van het vlak C, 0 C„ met
elk der andere vlakken, dan vinden we het punt p' p" als hun snij-
punt. Dit is nu het eenige punt, dat aan alle drie vlakken gemeen
is. Het is dus ook een punt van de snglijn der vlakken ( A, A,, A„ A„)
en (B, B,, B„ B„), en daar deze Ign evenwijdig met de as moet
loopen, hebben wii aan dit eene punt genoeg om de projecties
(g' q , q" q") daarvan te trekken.
Oefeningen.
§ 10. 1. De snijlijn te bepalen van twee vlakken, waarvan de
eerste doorgangen elkander onder een hoek van 45° snijden, terivijl de
tweede doorgangen evenwijdig loopen en heide onder een hoek van 45°
op de as staan.
2. Van twee vlakken, die loodrecht op het tweede projectievlak
staan, snijden de tioee doorgangen elkander onder een hoek vau 30°;
bepaal de projecties van de snijlijn dezer vlakken.
3. Het snijpunt van drie willekeurig aangenomen vlakken te be-
palen.
Zoekt men hiervoor eerst de snijlijn van twee der