Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
vangen, zoodat er ook geen schadawpai-tijen op konden aangegeven
worden. Nam men de lichtstralen evenwijdig met het eerste pro-
jectievlak, dan zouden in 't algemeen de horizontale voorsprongen
geen slagschaduw kunnen werpen; stonden daarbg de lichtstralen
tevens loodrecht op het tweede projectievlak, dan zouden de voor-
vlakken , die evenwijdig aan het tweede projectievlak zijn, in 't
geheel geen schaduwpartijen verkrijgen.
Het is gebruikelijk de lichtstralen van links naar rechts te laten
invallen.
Heeft men met één projectie te doen, dan wordt de liclit-
richting veelal zoo genomen, dat de lichtstralen het projectievlak
onder hoeken van 45° snijden. In dat geval zal de schaduw van
een lijn, die loodrecht op het projectievlak staat, even lang zijn
als de lijn zelve. Die verhouding maakt de uitvoering gemakke-
Igker, terwgl zij tevens geschikt is om de voorstelling van het
lichaam duidelijk te doen uitkomen.
Moet de schaduw zoowel in het eerste als tweede projectievlak
worden aangebracht, en zullen de lichtstralen daarbg met de beide
projectievlakken gelgke hoeken vormen, dan kan men die richting
niet aannemen, omdat een Ign, die met beide projectievlakken een
hoek van 45° vormt, in een vlak ligt, dat de as der projectievlakken
rechthoekig snijdt.
Men maakt dan gebruik van lichtstralen, waarvan zoowel de
eerste als tweede projecties hoeken van 45° met de as vormen. De
richting van deze lichtstralen zelve is evenwijdig aan een der dia-
gonalen van een kubus, die met twee zijner zijvlakken evenwijdig
met de projectievlakken staat.
In bijzondere gevallen neemt men de lichtrichting zoo, als voor
het goed uitkomen van de projectie het geschiktst wordt geacht.
§ 106. De schaduw van een rechte of kromme lijn ligt altgd
in de doorsnede van het vlak of voorwerp waarop de schaduw
valt met het vlak, dat door die lijn gaat en waarop men uit alle
punten Ignen zou kunnen trekken , die evenwijdig zijn aan de licht-
stralen. Hieruit volgt:
De schaduw van een rechte en kromme lijn op een gebogen vlak,
of die van een kromme lijn op een plat vlak, is in 't algemeen
een kromme Ign; ligt de kromme lijn in bovengenoemd schaduw-
werpend vlak, dan zal haar schaduw op een plat vlak een rechte lijn zijn.