Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
Bij het bepalen der slagschaduwen onderscheidt men twee gevallen.
Het eene, waarby men aanneemt, dat het voorwerp door de zon
verlicht wordt; in dit geval worden de lichtstralen, wegéns den
verren afstand van de lichtbron, als evenwydig beschouwd. In het
tweede geval neemt men aan, dat de verlichting van één punt uit-
gaat, wat men gewoonlyk met de benaming kaarslicht aangeeft.
Wordt een voorwerp door zonlicht verlicht, dan zal de schaduw
van het voorwerp op een ander voorwerp begrensd worden, door
de doorsnede van een cilinder of prisma, die het voorwerp omhult
en waarvan de beschryvende lijnen of ribben evenwydig loopen
met de richting der lichtstralen, met de vlakken waarop de scha-
duw valt.
Wordt het voorwerp verlicht door kaarslicht, dan zal de schaduw
van dat voorwerp op een ander voorwerp begrensd worden, door de
doorsnede van een kegel of piramide, die het lichtpunt tot toppunt
heefb en het voorwerp omhult, met de voorwerpen, waarop de slag-
schaduw valt.
Wij zullen verder alleen over de schaduwbepaling by zonlicht
spreken, omdat dit bij projectieteekeningen nagenoeg uitsluitend
voorkomt.
Meerendeels is de verticale of tweede projectie, de opstand-teeke-
ning, de voornaamste voorstelling en dient de eerste projectie of
plattegrond-teekening voor toelichting, of wel, om de opstand-teeke-
ning te kunnen vervaardigen. In dat geval wordt ook alleen voor
de opstand-teekening de schaduw bepaald, en moet in elk geval de
richting van het licht zoo worden aangenomen, dat de naar voren
gekeerde zgden verlicht moeten voorgesteld worden. De lichtstralen
moeten dan naar het tweede projectievlak gericht zgn, d. i de
lichtbron moet vóór het voorwerp gedacht worden.
Heeft men alleen de schaduw voor een eerste projectie van een
voorwerp te gebruiken, dan kunnen de lichtstralen meer naar
willekeur worden aangenomen, omdat in dat geval de verlichting
op de bovenvlakken altgd zichtbaar blijft.
Gewoonlijk neemt men de lichtstralen zoo aan, dat zij met geen
der beide projectievlakken evenwijdig loopen.
Werden zij evenwgdig met het tweede projectievlak genomen,
dan zouden de voorvlakken van het voorwerp, die evenwgdig aan
genoemd projectievlak zijn, geen rechtstreeksch licht kunnen ont-