Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
SCHADUW BEPALING.
§ 105. Wanneer een voorwerp naar de natuur wordt afgebeeld,
is, naast den zuiveren vorm waaronder het zich aan ons oog ver-
toont, het juist weergeven van kleur en schaduw een hoofdstudie.
De licht- en schaduwtinten zyn op nagenoeg geen enkele plaats
van het voorwerp dezelfde. Het rechtstreeks invallend en het van
verschillende vlakken teruggekaatst licht geeft een groote verschei-
denheid en hangt van allerlei bijkomende oorzaken af.
Bij het wiskundig bepalen van de schaduw van een voorwerp,
dat door een projectieteekening is voorgesteld, kunnen we echter
alleen rekening houden met de bepaalde of aangenomen lichtrichting
en het voorwei-p zelve.
Is een voorwerp door zijn projecties bekend en is daarbij bepaald
volgens welke richting de verlichting zal plaats hebben, dan kan
men ook bepalen, welke deelen van het lichaam in dit geval verlicht
worden en welke niet. Men zegt dan van de laatste, dat zij in
schaduw gelegen zyn.
De schaduw wordt in twee soorten onderscheiden. De schaduw op
het voorwerp zelve, welke ontstaat omdat die gedeelten niet recht-
streeks verlicht worden, noemt men zij- of dgen schaduw. Ontstaat
zij, omdat het voorwerp belet, dat de lichtstralen op den grond of op
andere voorwerpen kunnen vallen, dan wordt de daai'door ontstane
schaduw slagschaduw genoemd.
Bij de schaduwbepaling behoort alleen het onderzoeken welke
vlakken van een voorwerp al of niet verlicht worden en het con-
strueeren van de schaduwlijn, d.i. de omtrekken der slagschaduwen,
tot het gebied der Beschryvende Meetkunde.