Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
Zal een vlak een omwentelingslichaam raken volgens een be-
paalden stand van een der meridianen, dan kan men zich voor-
stellen, dat het omwentelingslichaam zich zoodanig beweegt, dat
het meridiaanvlak, waarin het punt gelegen is, evenwijdig aan het
tweede projectievlak komt. Alsdan kan men het rakende vlak be-
palen en het omwentelingsvlak, met dit rakende vlak, weerinzgn
oorspronkelijken stand terug brengen. Moest bijv. het vlak bepaald
worden, dat volgens fig. 34 den bol in het punt p'p" raakt, dan
zou het punt p', na bovengenoemde wenteling van den bol, in b'
komen en het vlak A, A A„ het rakend vlak zijn. Daarna kan men
het verplaatste punt met het daarbij gevonden rakende vlak weer
naar zijn oorspronkelgken stand terug brengen. Het vlak A, A A„
raakt den bol in het punt b' b". De raaklgn, die uit het punt ij
van den doorgang A, A naar het punt b' b" van den bol loopt,
ligt, als snijlijn van het meridiaanvlak en 't raakvlak, in dat vlak.
Zij sngdt het eerste projectievlak in den doorgang A, A en staat
loodrecht op dien doorgang. Zij maakt dus met het eerste projec-
tievlak denzelfden hoek als het vlak A, A A„. De punten b' b" en
p'p" op den bol liggen even hoog boven het eerste projectievlak.
Brengt men nu die raaklijn ij b, uit het meridiaanvlak ij m', als
raaklijn in het punt p' p" van den bol, in het meridiaanvlak s tn'
over, dan moet ook het sngpunt van die lijn met het eerste pro-
jectievlak even ver van p' verwijderd zgn als het punt ij van b' ver-
wijderd is. Trekken we dus uit m' als middelpunt met m' ij als
straal den boog ijz, dan vinden we ^ voor een punt van den eer-
sten doorgang van het gevraagde raakvlak. Daar elk vlak, dat een
omwentelingsvlak raakt, loodrecht staat op het meridiaanvlak van
't raakpunt, is dit vlak daarmede volkomen bepaald.
Wij weten, dat de eerste doorgang rechthoekig op den eersten
doorgang m' z van het meridiaanvlak moet staan, of wel, in het
punt z den boog ij z moet raken en het vlak verder door het punt
pp' van den bol moet gaan.
Wij hebben vroeger gezegd, dat er voor het bepalen van een
raakvlak aan een gebogen oppervlak, in 't algemeen twee raaklijnen
kunnen gezocht worden, welke het raakvlak bepalen. Hier moest
echter de eerste doorgang van het raakvlak evenwijdig loopen met
de raaklijn, die door het gegeven punt aan den parallelcirkel daarvan
kan getrokken worden, en daar we weten dat deze raaklgn even-