Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
Een oneindig klein gedeelte van een kromme lijn kan men als
recht beschouwen en een oneindig klein deel van een gebogen
vlak als plat. Door de verlenging van dit kleine gedeelte of ele-
ment van een kromme Ign ontstaat er een raaklijn aan die kromme
en denkt men een element van een gebogen vlak naar alle zijden
onbepaald verlengd, dan noemt men dit platte vlak een rakend vlak.
Wordt een gebogen oppervlak in een punt gesneden door twee
platte vlakken, dan verkrijgt men twee kromlynige doorsneden,
die één punt gemeen hebben. In dat punt kan men aan elk dezer
doorsneden één raaklyn trekken, die dan in het vlak van de kromme
lijn zullen liggen. Deze beide raaklijnen bepalen het rakende vlak
aan het gebogen oppervlak in dat punt.
By oppervlakken, waarvan de beschryvende lijnen recht zyn, is
voor het bepalen van rakende vlakken aan eenig punt van het ge-
bogen vlak, slechts één kromlynige doorsnede noodig, daar de
beschryvende lijn, die door dat raakpunt gaat, ook in het raakvlak
moet liggen.
Neemt men den stand van een omwentelingslichaam zoo aan,
dat de as loodrecht op het eene projectievlak staat en derhalve
evenwydig is met het andere, dan zal haar projectie op het vlak,
waarmede de as evenwydig loopt, gelijk zijn aan de doorsnede van
het vlak, dat het omwentelingsvlak volgens de twee hoofdmeridi-
anen snijdt. De andere projectie zal dan uit een of meer cirkels
bestaan. Aan de omwentelingslichamen kunnen een oneindig aantal
verschillende vormen worden gegeven, die alle volkomen nauwkeurig
door deze twee projecties kunnen worden voorgesteld.
§ 103, Als vraagstukken komen hierby veelal voor: het bepalen
van rakende platte vlakken aan omwentelingslichamen.
Is daarvoor geen verdere stand aangegeven, dan kan men een
raaklyn trekken aan een van de tweede projecties van het lichaam.
Trekt men dan, uit het snypunt van deze lijn met de as, een lijn
rechthoekig op de as, dan zullen deze twee lynen de doorgangen
zyn van een vlak, dat het lichaam raakt. Zoo is in fig. 34A,AA„
een vlak, dat den bol in het punt h' b" raakt. Het raakpunt van
de tweede projectie is door het trekken der raaklijn aan de hoofd-
meridiaan bekend; de eerste projectie van dat punt wordt hier op
dezelfde wijze gevonden als dat voor een punt op de oppervlakte
van een bol is verklaard.