Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
cirkel, waar de lijn, uit ij naar een punt van den cirkel-
boog getrokken, tevens den gevraagden hoek met het
tweede projectievlak zal maken.
Om nu nog die punten te vinden, construeere men op
de hypothenusa x ij van den driehoek ij x o een rechthoe-
kigen driehoek ij p x, die ij x tot schuine zgde heeft en
waarvan hoek x ijp gelijk is aan dien, welken de lijn met
het tweede projectievlak moet maken.
De beide punten in den cirkelboog moeten nu op een
afstand gelijk aan de lengte van de zijde x p beneden de
as liggen. Bepaalt men dus die twee punten q en q, dan
zal de lijn, die het punt ij met een dezer punten verbindt
een lijn zgn, die met de beide projectievlakken de gegeven
hoeken vormt.
Dat een lyn, die uit het punt ij naar eenig punt van
den cirkelboog loopt, hier den bepaalden hoek met het
eerste projectievlak maakt, zal voldoende in 'toog vallen.
Dat de beide gevonden punten in den cirkelboog, punten
zijn, waar de lijn, die uit ij naar een der punten loopt,
den gevraagden hoek met het tweede projectievlak maakt,
kan als volgt bewezen worden: trekken we de lyn yr lood-
recht op de as en denken we de Ijjnen ij q en ij r aan-
wezig, dan zyn in de driehoeken ij q r en ij xp de zyden
ij q en ij x, als twee beschryvende lynen van denzelfden
rechten cirkelkegel, gelijk, terwyl ook de zijden x p en
qr gelyk genomen en de hoeken bij r en p recht zijn;
de beide rechthoekige driehoeken ij x p en ij q r zyn dus
congruent; daar verder de lijn ij r de projectie van ij q
is, zal de lijn ij q in de ruimte zoowel den bepaalden
hoek ij X O met het eerste als den bepaalden hoek xijp
met het tweede projectievlak vormen.
Om nu nog de lijn te bepalen, die volgens dien stand
door het gegeven punt gaat, heeft men alleen door de
projecties van dat punt de projecties van de lyn even-
wydig te trekken aan de projecties van de gevonden lyn
ijq, d. i. de eerste projectie evenwydig met qo de tweede
met ij r.
Hoewel wy straks van slechts twee punten gesproken