Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
teruggebracht, dan zijn dit punten van de projecties der doorsnede
van kegel- en boloppervlakken.
§ 100. Heeft men in plaats van den kegel een cilinder, die
den bol snijdt, dan kan eveneens op bovenstaande wijze gehandeld
worden. Alleen zullen dan de snydende vlakken niet door één punt
gaan, maar aan elkander evenwijdig zijn.
Om de doorsnede van cilinder en bol van fig. 49 te contrueeren,
kan men snijdende vlakken aannemen, die evenwijdig met het eerste
projectievlak zijn. Deze vlakken snijden den bol volgens cirkels en
den cilinder volgens een kromme lijn, van gelyke grootte en vorm
als de richtlyn van den cilinder, die hier in het eerste projectie-
vlak ligt.
Men kan zich daarbg voorstellen, dat een dezer vlakken A„ A„,
zoodanig evenwijdig aan zich zelf verschoven is, dat de doorsnede
van het vlak met het cilindervlak steeds in het oppervlak van den
cilinder blijft, totdat dat vlak in het eerste projectievlak komt.
Die doorsnede zal dan in de richtlijn vallen. Het middelpunt van
den cirkel, volgens welken dat vlak den bol snydt, waarvan
tn' de eerste en a de tweede projectie is, komt dan in het punt c.
Die cirkel zal dus hier c tot middelpunt hebben, terwyl de lengte
der lijn a b ook thans zijn straal is.
De snijpunten x en ij van dezen cirkel met de richtlijn geven
hier punten van de verplaatste doorsneden van cilinder en bol aan.
In den oorspronkelijken stand van het vlak A„ A„ zullen de eerste
projecties van x en ij blijkbaar in den cirkel komen, die m' tot
middelpunt en a 6 tot straal heeft, terwijl zij mede moeten liggen
in de projecties van de beschrijvende lijnen, die door x en ij gaan.
Wij vinden daarvoor de punten x' en ij'. Hun tweede projecties
liggen in den doorgang A„ A„.
Op deze wijze kunnen we, door het aannemen van verschillende
snijdende vlakken, zooveel punten bepalen als wy voor het aan-
geven van de projecties der doorsnede noodig achten.
Oefeningen.
§ 101. 1. Een rechte cirkelkegel, waarvan de straal van het
grondvlak 1 en de hoogte 3 is, wordt gesneden door een bol, waarvan