Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
voor de eerste projectie, het zichtbare en onzichtbare gedeelte van
de snylijn der oppervlakken. De punten, die boven dit vlak liggen,
zijn zichtbaar en die daar beneden liggen onzichtbaar.
Eveneens zullen de punten dezer doorsnede, gelegen vóór het
vlak xx, dat evenwijdig loopt met het tweede projectievlak, inde
tweede projectie zichtbaar en de overige onzichtbaar zijn.
Zijn kegel en bol zoo geplaatst, dat de lijn. die de eerste pro-
jecties van de middelpunten der beide cirkels vereenigt, evenwijdig
is met de as, dan zullen de snijpunten van de grenslijnen van
kegel en bol in de tweede projectie, ook de hoogste en laagste
punten van de doorsnede zijn. In onze figuur is een andere stand
voor de lichamen aangenomen. Om in dit geval het hoogste en
laagste punt te vinden, zou men door de middelpunten der eerste
projecties van den bol en van het grondvlak van den kegel een lijn
kunnen trekken, als eersten doorgang van een vlak, dat loodrecht
op het eerste projectievlak staat. Bepaalt men dan den neergeslagen
cirkel en driehoek, volgens welke dat vlak bol en kegel snijdt, dan
zullen de eerste en tweede projecties van de snypunten dezer door-
sneden het hoogste en laagste punt van de snijding der oppervlak-
ken in onze teekening aangeven.
Men kan ook het snijdend vlak zoeken, waarin de cirkels der
doorsneden van kegel en bol elkander raken; van deze cirkels
zullen ook de eerste projecties elkaar raken. Men zou daarvoor in
fig. 48 het vlak A,, A„ vinden, waarin de cirkels gelegen zijn, die
A en A tot eerste projectie hebben. De tweede projectie van het
raakpunt van de cirkels A en A moet derhalve het hoogste punt
van de snijlyn zijn en in den doorgang A„ A„ liggen.
§ 99. Staat bij het vraagstuk van § 98 de kegel niet loodrecl;t
op het projectievlak, of is er een scheeve kegel gegeven met een
willekeurig grondvlak, dan neemt men de snydende vlakken aan,
die door het toppunt en de richtlijnen gaan en loodrecht op het
projectievlak staan. Zij snijden dan den kegel volgens zyn beschrij-
vende lijnen en den bol volgens cirkels. Door die snijdende vlakken
neer te slaan, en daardoor de snijding te zoeken van de beschrij-
vende lijnen van den kegel met de cirkels van den bol, die in dat
vlak liggen , verkrijgt men de neergeslagen punten van de doorsnede
van kegel en bol. Zoekt men dan de projecties van deze punten,
als zy met het hulpvlak weer in hun oorspronkelijken stand zijn