Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
Oplossing van vraagstukken.
§ 98. De snijlijn van een kegel en een hol te construeeren.
Is het een cirkelkegel, die met het grondvlak op het eerste
projectievlak staat, dan zullen de sngdende vlakken, evenwijdig
aan dat projectievlak genomen, zoowel kegel als bol volgens cirkels
sngden.
De projecties van deze cirkels zullen op het eerste projectievlak
cirkels zijn en op het tweede voor elk snijdend vlak in den door-
gang van dat vlak liggen. De middelpunten van de projecties dezer
cirkels in 't eerste projectievlak liggen voor de doorsnede van vlak
en bol in de eerste projecties van het middelpunt van den bol, en
voor die van vlak en kegel in het middelpunt van het grondvlak
des kegels.
Zie de uitvoering in fig. 48. A„A„, B^, B, , C„C„ en D„ D„ zijn
de tweede doorgangen van vlakken, die evenwijdig met het eerste
projectievlak loopen. Zg snijden zoowel kegel als bol volgens
cirkels.
De middellijnen van deze cirkels zijn voor elk snijdend vlak gelijk
aan de gedeelten van deze doorgangen, die tusschen de grenslijnen
van den kegel en van den bol liggen.
De middellijn van den cirkel, volgens welken het vlak B^, B„ den
kegel snijdt, is derhalve gelijk aan de Ign ah en die, volgens welke
datzelfde vlak den bol snijdt, gelgk aan de lijn cd.
De eerste projecties van deze cirkels zijn hier gelijk aan de cirkels
in de doorsnede, en de middelpunten hunner projecties zijn bekend.
Zij kunnen dus onmiddellijk getrokken worden, terwijl hun snij-
punten punten van de eerste projectie der doornede van bol en
kegel zgn. De tweede projecties van die punten liggen in den door-
gang B„ B„.
Men kan ook hier op deze wgze zooveel punten van de doorsnede
bepalen als- men noodig acht.
In fig, 48 zgn de eerste projecties van de cirkels, volgens welke
de vlakken A„A„, B„ B„ enz. den bol en den kegel snijden, voor
een gemakkelijke vergelijking met de overeenkomstige letters A, B,
enz. gemerkt.
Het vlak B„ B„, dat door het midden van den bol gaat, scheidt,