Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
De sngpunten van deze doorgangen met de richtlijnen der kegels
geven weer aan, welke beschrijvende Ignen in dezelfde hulpvlakken
liggen. De projecties dezer beschrijvende lijnen loopen uit deze snij-
punten naar de projecties der toppunten van het kegelvlak, waartoe
zij behooren.
Op deze manier kan men ook hier weer op eenvoudige wgze
een voldoend aantal sngpunten van de projecties der doorsnede
construeeren.
Liggen de beide toppen even ver van het projectievlak, zoodat
de lijn, die beide vereenigt, daarmede evenwgdig loopt, dan moeten
de doorgangen der hulpvlakken op het andere projectievlak even-
wijdig zgn aan de projectie van die Ign op dat vlak.
De kegels zullen elkander al of niet snijden, al naar gelang de
doorgangen der hulpvlakken zoo kunnen getrokken worden, dat zg
de beide richtlijnen al of niet snijden.
Bij het snijden van kegels en cilinders zullen de punten der
doorsneden zichtbaar zgn, zoo de beide overeenkomstige projecties
der elkander sngdende beschrgvende Ignen zichtbaar zgn. Snijdt elk
dezer doorgangen dezelfde richtlijn twee keer, dan heeft er door-
boring plaats.
Oefeningen.
§ 97. 1. Neem twee scheeve cirkelkegels aan, die elkander vol-
gens een gesloten lijn snijden en ook twee, die elkander doorhoren, en
bepaal in beide gevallen de projecties van hun doorsneden.
2. Op het eerste projectievlak staat een rechte cirkelkegel; deze
wordt gesneden door een scheeven cirkelkegel, wiens toppunt even hoog
boven het eerste projectievlak ligt als dat van den anderen. Men vraagt
de projecties der doorsnede.
3. Als richtlijn van een scheeven kegel is gegeven een willekeurig
getrokken gesloten kromme lijn, die vóór het tiveede en in het eerste
projectievlak ligt, terwijl de top van dezen kegel even ver hoven het
eerste als achter het tweede projectievlak gelegen is. Construeer de
doorsnede van den kegel met het tweede projectievlak.