Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
of raakpunten van elk dezer lynen met de richtlynen zijn ook de
snypunten van de beschryvende lynen der gebogen oppervlakken,
die in hetzelfde hulpvlak liggen, met dat projectievlak.
Evenals in fig. 45 kan men dus ook hier, door het projecteeren
van een aantal elkander snydende beschryvende lijnen van de beide
gebogen oppervlakken, zooveel punten van de projectie der snij-
lijnen bepalen, als men voor de nauwkeurigheid der kromme lyn
noodig oordeelt.
Kunnen er, volgens bovenstaande bepalingen, door dat punt geen
doorgangen der hulpvlakken getrokken worden, die de beide richt-
lynen snijden, dan zullen ook de gebogen vlakken elkander niet
snyden.
§ 95. Loopen de beschryvende lijnen van het cilindervlak even-
wydig met een der projectievlakken, terwyl de as van den kegel
loodrecht op dat vlak staat, dan zou men ter bepaling hunner
snylijn vlakken kunnen aannemen, die den cilinder volgens be-
schrijvende lijnen snyden, fig. 44. Deze snyden den kegel volgens
cirkels, fig. 43. De projecties van de snijlijnen dezer hulpvlakken
met de gebogen vlakken zijn dan op eenvoudige wijze te con-
strueeren.
Oplossing van vraagstukken.
§ 96. De projecties te bepalen van de doorsnede van twee elkander
snijdende kegels.
Snyden twee kegels elkander, dan zullen de vlakken, die deze
beide kegels volgens hun beschryvende lynen snyden, door de
toppunten van de beide kegels moeten gaan.
Vereenigt men de beide toppen door een rechte lyu , dan zal deze ook
in al die snijdende vlakken moeten liggen. Zijn nu de doorgangen
van deze kegelvlakken met een der projectievlakken bekend, zie fig.
47, dan bepalen wy, waar de lijn, die door de beide toppen gaat,
dat projectievlak snijdt. Door dit snypunt trekken wij lijnen, die
de beide doorgangen snyden of raken, als doorgangen van hulp-
vlakken , die door die hulplijn en dus ook door de beide kegeltoppen
gaan. Die vlakken zullen dan de beide kegelvlakken volgens hun
beschryvende lynen snyden.