Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
van 30° mei het eerste projectievlak, terwijl zij alle evenwijdig loopen
met het tweede.
Bepaal de tweede projectie hunner doorsnede.
3. Neem hij bovenstaande cilinders een plat vlak aan, loaarvan
de eerste doorgang evenwijdig aan de as en daarvan verder verwij-
derd is als de doorgangen der cilinders, terivijl dat vlak de cilin-
dervlakken beneden hun gemeenschappelijke snijlijn snijdt. Bepaal de
tweede projecties van de doorsneden van dit vlak met de cilinder-
vlakken.
Oplossing van vraagstukken.
§ 94. De doorsnede van een kegel- met een cilindervlak te con-
strueeren.
Wanneer een kegel- en een cilindervlak elkander snyden en men
door den top van den kegel een lyn trekt, evenwydig aan de be-
schryvende lynen van den cilinder, dan zullen al de vlakken, die
het kegel- en het cilindervlak snyden en door deze lyn gaan, deze
volgens beschrijvende lijnen snijden.
Het punt, waar die lijn het projectievlak snydt, is derhalve het
punt, waardoor al de doorgangen van die snydende vlakken met dat
projectievlak moeten gaan.
De doorgang van elk vlak, dat zoowel het kegel- als het cilinder-
vlak volgens beschrijvende lijnen zal snijden, moet daarbij ook de
gelijknamige doorgangen dezer gebogen vlakken snyden. De snij-
punten van de doorgangen dezer hulpvlakken met de genoemde
richtlijnen wijzen de beschrijvende lijnen aan, die in dat vlak
liggen.
Zyn dus een kegel- en een cilindervlak, zie fig. 46, door hun
projecties gegeven en wil men de projecties van hun doorsnede of
doorsneden kennen, dan bepaalt men eerst de projecties van een
lijn, die door het toppunt van den kegel gaat en evenwijdig is aan
de beschrijvende lijnen van cilinder. Daarna zoekt men het snijpunt
van deze lijn met dat projectievlak, waarin de doorgangen van
kegel en cilinder bekend zijn en trekt uit dat gevonden punt lynen,
die genoemde doorgangen of richtlynen snijden of raken. De sny-