Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
K h' f' c' i' geven alzoo de eerste projecties van de zichtbare gedeelten
der doorsneden aan.
Is de snglijn der gebogen vlakken een aaneengesloten lijn, dan
zegt men, dat de vlakken elkander snijden, terwijl eene sngding
als deze, waar de eene cilinder geheel door den anderen gaat,
doorboring genoemd wordt.
§ 92. Loopen de beschrijvende Ignen niet evenwijdig met de
projectievlakken, zooals in fig. 45, dan neemt men de sngdende
hulpvlakken zoodanig aan, dat zg de cilindervlakken toch volgens
hun beschrijvende lijnen snijden.
Trekt men uit een punt in de ruimte twee lijnen, de eene even-
wijdig met de beschrijvende Ignen van den eenen en de andere
met die van den anderen cilinder, dan zullen de snijdende vlakken
met deze beide Ignen evenwijdig moeten loopen, om beschrijvende
lijnen van den cilinder te bevatten.
Laten we in fig. 45 a'a" voor het aangenomen punt in de ruimte
en de lijnen (a! b', a" b") en (a' c', a" c"), die evenwijdig met de be-
schrijvende lijnen van den cilinder loopen, voor den stand der
vlakken aannemen.
Die beide lijnen snijden het eerste projectievlak in de punten
h' en c'. De door deze punten getrokken lijn A A zal dan den eer-
sten dooi'gang zijn van het vlak, dat door de lijnen (a' b', cC' b")
en (a' c', a" c") gaat.
Sngdt deze doorgang de beide richtlijnen of doorgangen van de
cilinders, die, zooals hier het geval is, in 't eerste projectievlak
liggen, dan zullen in dit vlak twee der beschrijvende Ignen van
elk der cilindervlakken liggen. Ieder van die beschrijvende lijnen
van het cilindervlak zal de twee van het andere cilindervlak snijden.
Die snijpunten zijn punten van de doorsnede van de beide cilin-
deroppervlakken en de projecties dezer punten twee punten van
elke projectie hunner doorsnede.
Die projecties zijn zeer gemakkelijk te bepalen; het zijn de sng-
punten van de projecties dezer beschrgvende lijnen.
De beschrgvende Ignen, die in het vlak liggen, dat AA tot
eersten doorgang heeft, sngden het eerste projectievlak in de snij-
punten van. A A met de eerste doorgangen der cilindervlakken,
derhalve in de punten c en c? voor den eenen en f en b' voor den
anderen cilinder. Dit zijn ook punten van de projecties der be-