Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
projectievlak rust, wordt gesneden door een vlak, dat evenwijdig is aan
de as, en met heide projectievlakken hoeken tan maukt; men vraagt
d* heide. projecties henevens de ware grootte van deze doorsnede.
4. Op de eerste projectie van den kegel van oefening 3 is een punt
aangenotnen, als eerste projectie van een punt, dat op het kegelvlak
ligt; hepaal daarvan de tweede projectie.
5. Wanneer de beide projecties van een willekeurig aangenomen
gesloten kromme lijn en van een rechte lijn gegeven zijn en de kromme
lijn wordt aangewezen als richtlijn van een cilinder, waarvan de be-
schrijvende lijnen evenwijdig zijn aan de gegeven rechte lijn, vraagt
men de doorgangen van dezen cilinder met de beide projectievlakken
te construeeren.
Voor het bepalen van de projecties der gesloten kromme
Ign heeft men blikbaar te zorgen, dat de beide raaklgnen
aan de eene projectie, welke de as rechthoekig snijden,
ook raaklgnen aan de andere projectie zgn. Alleen als de
projecties van een gesloten kromme Igu g^even zgn, is
het veeltgds nog noodig te weten, welke deelen bg elk-
ander behooren. Waren bgv. de beide projecties van de
doorsnede van den cilinder in fig. 41 als richtlgnen van
een cilinder gegeven en nam men ergens in de eene pro-
jectie een punt zoodanig aan, dat de Ign, die uit dat
punt rechthoekig door de as getrokken wordt, de andere
projectie in twee punten sneed, dan is het noodig t«
weten, welk sngpunt de andere projectie van het aange-
nomen punt zal zgn. Eerst dan is de stand der kromme
Ign volkomen bepaald.
Wil men in een gegeven kromme Ign de projectie van
een daarin liggend punt bepalen, dan hebben wg daarbg
slechts aan de bekende voorwaarde te voldoen, dat de
Ign, die de beide projecties vereenigt, de as rechthoekig
sngdt.
6. Xeem op het zichtbare gedeelte van den volgens oefening 5 ge-
vonden cilinder de eerste projectie van een willekeurig aangenomen
kromme lijn aan en bepaal van deze lijn de tweede projectie.