Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
Om door de veelheid van lijnen de figuur niet onduidelyk
te maken, is de eerste projectie van de doorsnede weggelaten.
§ 85. Is de kegel recht cirkelvormig en staat hg loodrecht op
een der projectievlakken, dan kunnen we volgens § 80 handelen,
In fig. 43 is deze bewerking toegepast.
Omdat het snijdende vlak hier loodrecht op het tweede projec-
tievlak staat, zullen ook de tweede projecties van al de snypunten
van vlak en kegel in den tweeden doorgang van het vlak liggen.
Het gedeelte a" h" van dezen doorgang is daarom ook de tweede
projectie van die doorsnede, en de punten a' en b' twee punten
van de eerste projectie.
Om nu verder meerdere punten van de eerste projectie te ver-
krijgen, snijden we het vlak A, A. A„ en den kegel door vlakken,
die evenwijdig met het eerste projectievlak loopen.
De eerste projectie van de snijlgn van ieder dezer vlakken met
het vlak A, A A„ is een lijn, die evenwijdig met A A, loopt en hier
derhalve rechthoekig op de as staat, terwyl de doorsnede van het
hulpvlak met het kegelvlak een cirkel zal zijn.
Het vlak B^, B„ snydt het vlak A, A A„ volgens een lijn, die
c' d tot eerste projectie heeft en den kegel volgens een cirkel,
waarvan t' het middelpunt en o x de straal is. De snijpunten van
deze lyn en dien cirkel zijn nu twee punten van de eerste projectie
der doorsnede. Eveneens zijn de snijpunten der lijn é f' met den
uit t' als middelpunt en v w als straal getrokken cirkel, tweepunten
van de doorsnede.
Zyn op deze wyze een voldoend aantal punten bepaald, dan kan
daardoor de kromme lijn (ellips) getrokken worden, als eerste pro-
jectie van de doorsnede van vlak en kegel.
§ 86. Staat bet vlak A, A A„ niet loodrecht op een der projec-
tievlakken, dan zullen de beide projecties der doorsneden ellipsen
zyn. Dit zou in onze figuur het geval zijn, zoo ook de eerste door-
gang A A, een hoek met de as maakt.
Men kan ook daarbij bovenstaande bewerking blijven volgen. De
eerste projecties van de snijlijn van 't gegeven vlak en die der aan-
genomen hulpvlakken, zullen ook dan evenwijdig aan den eersten
doorgang van 't vlak blyven, terwyl de daarbij behoorende eerste
projectie van de snijding van 't hnlpvlak en het kegelvlak op dezelfde
wijze gevonden wordt. Heeft men door een aangenomen hulpvlak