Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
eerste projectievlak kunnen neerslaan, om te bepalen, op welke
hoogte boven 't eerste projectievlak de verschillende aangenomen
beschry vende Ignen het vlak A, A A„ zouden snyden, om daardoor
de tweede projectie van deze snypunten te vinden.
§ 83. In plaats van bovenstaande bewerking, hadden we in fig.
41 ook de snijpunten van elk der beschrijvende lijnen van het
cilindervlak met het vlak A, A A„ kunnen bepalen, door de snylynen
van de projecteerende vlakken der aangenomen beschrgvende lijnen
met het vlak A, A A„ te construeeren; volgens § 24 fig. I6isB,BB„
een dezer projecteerende vlakken. De tweede projectie van de snylijn
der vlakken A, A A„ en B, B B„ sngdt de tweede projecties van de
beide beschrijvende lijnen, die in het vlak B, B B„ liggen, in de
punten a" b". Dit zgn derhalve de tweede projecties van de sng-
punten der beide beschrgvende lijnen met het vlak A, A A,, en ook
twee punten van de doorsnede van het vlak A, A A,, met het cilin-
dervlak, terwgl a' en b' daarvan de eerste projecties zijn.
In fig. 41 is de cilinder bepaald door de kromme lijn in het
eerste projectievlak en de richting der beschryvende lijnen. Er
zouden ook gegeven kunnen zyn de beide projecties van de ge-
vonden doorsnede met de richting der beschryvende lynen. In dit
geval zou men door verschillende punten van die gesloten kromme
lijn lijnen kunnen trekken, evenwydig met die gegeven richting
der beschryvende lynen; de snijdingen van deze lijnen met een der
projectievlakken zouden dan op dat vlak punten van den doorgang
van 't cilindervlak geven.
Zoodanige kromme lijnen, waarlangs een lijn, die volgens een
bepaalden stand glydt, een bepaald vlak beschryft, noemt men
richtlijnen,
§ 84. Heeft men in plaats van den cilinder een kegel, zie fig.
42, dan loopen de beschryvende lynen niet evenwydig, maar gaan
alle door het toppunt t' t" van den kegel.
Volgen wy dan ook de bewerking van § 82, dan zal het eerste
projecteerend vlak van elk der beschrijvende lynen afzonderlijk
moeten worden neergeslagen, om het snypunt van de lijn, die in
dat vlak ligt, te bepalen.
In dit geval is het gemakkelijker om van de in § 83 besproken
bewerking gebruik te maken, zooals ook in onze figuur is aan-
gegeven.