Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
andere projectievlak, dan zal de door deze punten getrokken kromme
lijn de projectie van de doorsnede op dat projectievlak zgn.
Stel, dat een rechte cirkelcilinder als in fig. 40 op het eerste
projectievlak staat en gesneden wordt door een vlak A, A A„. De
eerste projectie van deze doorsnede is blijkbaar de eerste projectie
of de eerste doorgang van het cilindervlak. Neemt men nu in
de eerste projectie verschillende punten aan als eerste projecties
van beschrijvende Ignen van den cilinder, dan weten we, dat deze
beschrijvende lijnen loodrecht op het projectievlak staan en dat
haar snypunten met het vlak A, A A„ punten zyn van de doorsnede
van het gegeven vlak en het cilindervlak.
De tweede projecties zijn gemakkelijk te bepalen. Wg trekken
daarvoor, door de aangenomen punten in de eerste projectie, lij-
nen evenwijdig aan den eersten doorgang van't vlak, als projecties
van lynen, die in 't vlak liggen; bepalen daarvan de tweede pro-
jecties, welke evenwydig met de as moeten loopen, en daarin weer
de tweede projecties van de snijpunten van de beschrijvende lynen
en 't vlak.
Op deze wyze kunnen we zooveel punten bepalen als we noodig
oordeelen om de ellips, die de tweede projectie van de doorsnede
zal zijn, met voldoende juistheid te kunnen trekken.
De tweede projectie van de hulplynen, die hierby in do eerste
projectie den omtrek van den cirkel raken, zullen ook raaklynen
aan de tweede projectie der doorsnede zgn.
§ 82. Staan de beschrgvende Ignen van den cilinder niet lood-
recht op het eerste projectievlak, zooals in fig, 41, dan is de door-
snede van den cilinder met een der projectievlakken bekend, of kan
zy althans gemakkelijk bepaald worden, door de sngpunten van een
aantal der beschrijvende lijnen met dat vlak te construeeren.
In dien doorgang kan men verschillende punten aannemen, als
snijpunten van beschrijvende Ignen van het cilindervlak met dat
projectievlak. Alsdan kunnen, volgens § 25 fig. 17, de snijpunten
van die beschrijvende lijnen met het gegeven vlak bepaald worden,
zooals dat ook in fig. 41 heeft plaats gehad. De projecties van
die snijpunten geven punten aan van de projecties der doorsnede
van het platte- en het cilindervlak.
Op dezelfde wijze hadden we ook in fig. 40 kunnen handelen.
Wy hadden daarvoor den standhoek van het vlak A, A A„ met het