Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
lijnen wyken echter zeer weinig van de rechte lijn p q af, die als
raaklynen aan de beide schroeflijnen getrokken zyn, waarom het
gebruikelyk is, deze raaklijnen in een teekening voor de grens-
lijnen aan te nemen.
Men zal dit eenigszins onzuiver in de bewerking kunnen
opmerken, daar bij de binnenste schroeflijn de eene raaklijn
een klein gedeelte van de andere afsnijdt.
Hoewel wy dit hier voor het construeeren van de schroefdraden
niet noodig hadden, moet men somtyds den rechthoek zoowel als
den driehoek, die ons den vorm van den draad hebben aangegeven,
in alle standen in de projectieteekening te kunnen voorstellen.
De rechthoek in fig. 38, die p' s' tot eerste projectie heeft, zoo-
wel als de driehoek in fig. 39, waarvan a' b' de eerste projectie is,
komen hier in de tweede projectie in hun ware gedaante en grootte
voor. Zoo zou het ook zijn met die, welke in dezelfde middellyn
aan de andere zijde van de spil gelegen zijn. In al de overige
standen zullen zij in de tweede projectie weer een anderen vorm
hebben.
Wil men de tweede projectie van een der andere rechthoeken of
driehoeken bepalen, dan weten wij, dat elke lyn, tusschen den
buitensten en binnensten cirkel in de eerste projectie getrokken en
wier verlengde door het middelpunt van de cirkels gaat, de eerste
projectie van een doorsnede van den schroefdraad is. Bij een
vierkanten draad ligt de tweede projectie van de zijde van den
draad, welke tegen de spil sluit, tusschen de schroeflijnen, die op
de spil zijn aangebracht, en dip van de zijde, welke daartegenover
ligt, tusschen de twee buitenste schroeflijnen. Bij een driekanten
draad ligt de tweede projectie van de zyde, die tegen de spil
sluit, mede op de daarop geprojecteerde schroeflijnen, terwijl die
van den top van den driehoek in eiken stand in de buitenste
schroeflyn valt.
Bij den vierkanten draad zullen de tweede projecties van de
onder- en bovenlijnen van 't vierkant evenwijdig met de as loopen,
terwijl bij den driekanten draad die projecties voor de beenen van
deu gelijkbeenigen driehoek in eiken anderen stand ook andere
richtingen zullen verkrijgen.
Wij hebben de tweede projectie van den schroefdi-aad telkens
zoo voorgesteld, dat de schroefvorm zich in den eersten stand in