Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
Neemt men daarbij, zooals veelal gebruikelijk is, de hoogte van
den schroefgang gelijk aan de dubbele hoogte van den rechthoek,
dan wordt de ruimte, tusschen den schroefdraad gelijk aan de
hoogte van den schroefdraad zeiven.
Daar de verdere bewerking tot het in teekening brengen van
de vier schroeflijnen, die voor 't bepalen van dezen schroefdraad
noodig zijn, voor ieder afzonderlijk volkomen overeenkomt met die
voor de schroeflijn in fig. 37, zal deze uit de teekening wel zonder
verdere verklaring kunnen begrepen worden.
§ 76. Het projecteeren van een schroef met driekanten draad.
De driekante schroefdraad heeft een gelijkbeenigen driehoek tot
doorsnede. Wanneer ook in dit geval die driehoek zich zoodanig
om de spil van de schroef beweegt, dat z^n vlak steeds door de
as van de spil gaat en de hoekpunten aan de basis daarbij schroef-
lynen op het cilindervlak doorloopen, dan zal ook het toppunt van
den driehoek een schroeflijn beschrijven , die denzelfden hellingshoek
heeft als de beide andere.
Neemt men bierbij de hoogte van den schroefgang gelijk aan
de basis van den driehoek, dan zal, bij de beweging van dezen,
het eene hoekpunt van de basis de door bet andere hoekpunt be-
schreven schroeflijn doorloopen. Wij hebben in dat geval hier dus
twee verschillende schroeflijnen te construeeren, waarvan de eene
op het oppervlak van de spil valt, die in fig. 39 m' a! tot straal
heeft, terwijl de andere op een cilindervlak beschreven moet wor-
den , dat dezelfde as heeft, maar waarvan de lengte van den straal
met de hoogte van den draad vermeerderd moet worden. In onze
figuur is voor die hoogte a' b' aangenomen, zoodat m' b' de straal
voor de buitenste schroeflijn wordt.
Wij hebben nu de schroeflijnen voor de driekante schroef ge-
construeerd en moeten nu nog de grenslijnen trekken, die de
buitenste standen van den driehoek aangeven. Deze zullen verkregen
worden, door op de beide beenen van den gelijkzijdigen driehoek
a" b" c", door welken de vorm van den draad wordt aangegeven,
punten aan te nemen en voor elk van deze afzonderlijk te con-
strueeren, welke schroeflijn zij bij de beweging van den driehoek
doorloopen zullen. De kromme Ign, om de uiterste punten van al
deze schroeflgnen beschreven, zou dan aan beide zijden de projectie
van de buitenlijn van de schroef zijn. De daarbij ontstane grens-