Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
ontwikkeling aangegeven beschi-yvende lijnen om den cilinder.
Trekken we uit deze punten lijnen rechthoekig door de as, dan
zullen deze op de tweede projectie van het cilindervlak ook de
tweede projecties van die aangenomen beschrijvende lijnen voorstellen.
Brengen wij dan nog de sngpunten van de schroefgangen met
die beschi-ijvende lijnen uit de ontwikkeling op de overeenkomstige
beschryvende lijnen; zooals onze figuur dat aangeeft, in de neven-
staande projectie over, dan zal de projectie van de schroeflijn op
het cilindervlak door die punten moeten gaan.
Door de teekeningen zal een en ander verder wel voldoende zgn
toegelicht.
Het is blijkbaar niet noodig om de geheele ontwikke-
ling in teekening te brengen.
Had in onze figuur de verdeeliug alleen voor den eersten
schroefgang plaats gehad, dan hadden we deze verdeeling
op de projectie van den cilinder kunnen overbrengen en,
omdat de afstand tusschen de schroeflijn of de hoogte
van den schroefgang overal dezelfde is, de verdere schroef-
lijnen daaruit kunnen opzetten.
Evenmin is het noodig, om aan den rechthoek, die de
ontwikkeling zal voorstellen, de juiste breedte van den
cilinder te geven. Alleen moet de grondlijn van den recht-
hoek in hetzelfde aantal deelen verdeeld worden als de
omtrek van den cirkel, die de eerste projectie van den
cilinder voorstelt, en moet de lyn D a gelijk aan de wer-
kelijke hoogte van den spoed zijn.
§ 75. Het projecteeren van een schroef met vierkanten draad.
Noemen wy in fig. 38 (a', a" a") de as en a' s' den straal van den
cilinder, die de spil van de schroefgangen zal zijn en (p's, 5"r"s"j3")
den rechthoek, die de doorsnede van den schroefdraad aangeeft.
Wanneer nu deze rechthoek zich zoodanig om den cilinder
beweegt, dat zijn vlak steeds door de as van den cilinder gaat,
terwyl bij die beweging de hoekpunten s en r op het cilindervlak
twee schroeflijnen beschrijven, dan doorloopen ook de hoekpunten
p en y twee daaraan evenwijdige schroeflijnen op een cilindervlak,
dat a' p' tot straal zal hebben.
De rechthoek beschryft dan een vierkanten schroefdraad, die den
gegeven cilinder tot spil heeft.