Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
worden, dan zullen, wanneer de rechthoek A B C D weer in een
cirkelcilindervlak is overgegaan, de Ignen A a, a' b, b' c een schroef-
Ign vormen.
De punten a en a', 6 en b' zullen alsdan in elkander vallen en
de geheel doorgaande lyn al de beschrijvende lynen van den cilin-
der onder gelijke hoeken snijden, zoodat zij daarbij een schroeflijn
op dat cilindervlak zal zijn.
De as en de straal van den cilinder, waarop de schroeflijn be-
schreven is, noemt men ook de as en straal van de schroeflijn.
Het punt A,, waar de schroeflijn begint, noemt men het begin-
punt; de hoek, dien deze lijn met het grondvlak maakt, dus hoek
DAa in onze figuur, den hellingshoek; de deelen A a, a'b, enz.
de schroefgangen en de deelen Da, ab, enz. Ae hoogte van den schroef-
gang of de spoed.
Een schroeflijn is dus bepaald, zoo er is gegeven: de straal van
den cilinder of van de schroeflijn, benevens de hellingshoek, of de
lengte van een schroefgang.
§ 74. Om een schroeflyn te projecteeren hebben we eerst het
ontwikkeld oppervlak van den cilinder met de schroeflyn, die
daarop voorkomt, te construeeren.
Verdeelen wij dan de grondlijn in een aantal gelyke deelen, en
trekken we uit deze deelpunten lijnen rechthoekig op de grondlijn,
dan zullen deze ook alle rechthoekig op het grondvlak staan, wan-
neer het ontwikkeld vlak weer als cilindervlak in zyn oorspronke-
lijken stand wordt teruggebracht. Die lijnen zullen dan beschry-
vende lynen van den cilinder zijn.
De snypunten van deze lijnen met de schroefgangen Aa, a'b,
enz. blyven daarbij op dezelfde plaats van het cilindervlak en even-
hoog boven het grondvlak, als zij in de ontwikkeling boven de
grondlijn A D zijn.
De grondlijn van den rechthoek A B C D, fig. 37, is in zestien
gelyke deelen verdeeld; zoo nu de nevenstaande figuur de eerste
en tweede projectie van den cilinder aangeeft, die in fig. 37 ont-
wikkeld is voorgesteld, en wij het punt A^ als beginpunt van de
schroeflijn aannemen, dan zal de verdeeling van de grondlijn A D,
van Aj uit, op den cirkelomtrek der eerste projectie moeten over-
gebracht worden.
Die verdeelpunten geven nu de voetpunten aan van de in de