Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
4. Den hol te construeeren, die twee gegeven vlakken raakt.
De meetkundige plaats der middelpunten van alle bollen,
die twee gegeven vlakken raken, is het vlak, dat hun
standhoek middendoor deelt. Ieder punt van dat vlak kan
derhalve het middelpunt van een bol zijn, die de beide
gegeven vlakken raakt. De straal van dien bol is blijkbaar
gelgk aan de loodlgn, uit dat aangenomen middelpunt
op een der vlakken neergelaten.
5. In het eerste projectievlak ligt een vierkant. Verder is door
zijn projecties een bol gegeven, die op het eerste projectievlak rust en
waarvan de straal gelijk is aan het gedeelte van een der diago-
nalen van 't vierkant, terwijl de projectie van het middelpunt van den
bol met het middelpunt van vierkant samenvalt.
Men vraagt de piramide te construeeren, die genoemd vierkant tot
grondvlak heeft en waarvan de zijvlakken den hol raken.
Oplossing van vraagstukken.
§ 71. De doorsnede van twee hollen te construeeren.
De doorsnede van twee bollen is een cirkel, wiens middelpunt
ligt in de lijn, die de middelpunten der bollen vereenigt en wiens
vlak rechthoekig op die lijn staat. Het projecteerend vlak van deze
lijn gaat door de middelpunten van beide bollen en snijdt ze der-
halve volgens hun groote cirkels. De sngpunten van deze beide in
dat vlak gelegen cirkels zgn blijkbaar punten van de doorsnede der
bollen.
In fig. 36 A zgn de eerste projecties van twee elkander snijdende
bollen gegeven, waarvan rrï m" en w'n" de middelpunten zijn.
Slaat men het projecteerend vlak van de lijn {m n', m" n"), met
de daarin gelegen groote cirkels der bollen, neer, zooals dat bij
fig. 36 B is aangegeven, dan zal de lijn, die de sngpunten ^ en ƒ
van de cirkels vereenigt, de neergeslagen middellijn van den cirkel
zgn, volgens welke de bollen elkander snijden.
De lijn e f zal de lijn rwi nj rechthoekig snijden. Bij het weder
oprichten van dit neergeslagen vlak zal a de projectie van de lijn
ef zijn. Wordt dan verder de Ign cd gelijk ef genomen en zoo-
danig geplaatst, dat ab en cd elkander rechthoekig middendoor