Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
snede van dit vlak met den bol, op een der projectievlakken neer-
slaan. De snijpunten van deze Ign met dien cirkel zullen ook de
neergeslagen snijpunten van de Ign en den bol zijn.
Door de projecties van deze punten der Ign aan te geven, als dit
vlak weer is opgericht, hebben we de projecties van de sngpunten
van de Ign met den bol gevonden. Zie de uitvoering in fig. 33.
In de eerste projectie is de lijn hier zichtbaar, voor
zoover zij ligt buiten den bol en boven het vlak, dat
evenwijdig aan 't eerste projectievlak is en door het mid-
delpunt van den bol gaat. In de tweede projectie zou
deze lijn zichtbaar zijn, voor zoover zij ligt buiten den
bol en vóór het vlak, dat evenwijdig aan het tweede
projectievlak door het midden van den bol gaat.
Oefeningen.
§ 64. Zoo er een bol eu een punt in het eerste projectievlak gegeven
zijn, vraagt men de projecties van de middellijn van den bol, wiens
verlengde door dat punt gaat.
Oplossing van vraagstukken.
§ 65. Wanneer de eerste projectie van een punt op het oppervlak
van een bol gegeven is, vraagt men de tweede projectie van dat punt.
Nemen wij daarvoor in fig. 34 p' aan voor de gegeven projectie
van een punt, dat op het bovenste gedeelte van den bol ligt.
Trekt men uit m als middelpunt, met m' p' als straal, een cirkel,
dan zal deze cirkel de projectie zijn van een op den bol beschreven
cirkel, die door het punt p gaat, evenwgdig loopt met het
eerste projectievlak en die de lijn a" b" tot tweede projectie heeft.
In die lijn moet derhalve ook de tweede projectie van p liggen.
Hadden we niet aangenomen, dat het punt op het bovenste ge-
deelte van den bol gelegen was, dan was het door zijn projectiejo'
niet bepaald. De lijn, die in p' loodrecht op het eerste projectie-
vlak staat, zal den bol in twee punten snijden, zoodat p' zoowel
de projectie van het punt p' p" als van p' p^ des bols is.