Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
c. de loodlgn m ij uit dit middelpunt op het vlak A, A A„ neer-
gelaten ;
d. den grooten cirkel efg, volgens welken dat vlak den bol snijdt.
De Ign eƒ is dan de neergeslagen middellijn van den cirkel,
volgens welken vlak en bol elkander snijden en waarvan ij het
middelpunt is.
Voor de eerste projectie van den cirkel, volgens welken het vlak
A, A A„ den bol snijdt wordt nu gevonden het punt ij' als sngpunt
van de beide assen en de lijn a b als de korte as der ellips.
De lange as der ellips moet mede door ij' gaan en rechthoekig
op B, B, staan, terwyl de lengte aan beide zijden van de lijn B, B,
gelijk moet zgn aan den straal ij e of ij f van den cirkel.
De bewerking is hier alleen op het eerste projectievlak uitge-
voerd ; de tweede projectie der doorsnede kan op dezelfde wijze in
het tweede projectievlak geconstrueerd worden.
§ 61. De projecties van een bol zijn voor de eene helft zicht-
baar ; de lijnen, die op den bol voorkomen, kunnen daarop dus
zichtbaar en onzichtbaar zijn. Om te onderzoeken welk gedeelte
van de ellips, volgens bovenstaand vraagstuk geconstrueerd, al of
niet zichtbaar is, trekken we door het neergeslagen middelpunt m,
in beide projectievlakken lijnen, evenwijdig aan de doorgangen van
de neergeslagen vlakken; in het eerste projectievlak moet die lijn
og derhalve in onze figuur evenwydig zyn aan den doorgang B, B,.
De halve bol, die bij de oprichting dezer vlakken boven of vóór
deze lynen valt, is zichtbaar; alleen de lijnen, die op dat gedeelte
voorkomen, moeten daarom getrokken worden.
De lijn, die uit het snypunt s rechthoekig door B, B, getrokken
wordt, scheidt in de eerste projectie het zichtbare en onzichtbare
gedeelte van de ellips.
Oefeningen.
§ 62. 1. Bepaal de doorsnede van het in fig. 32 gegeven vlak
en den bol op het tweede projectievlak.
2. De doorsnede van een hol met een vlak te construeeren:
a. Als het vlak loodrecht staat op het eerste projectievlak, even-
wijdig is aan het tweede en door hel middelpunt van den bol gaat.