Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
In fig. 32 is m' de eerste en m" de tweede projectie van het
middelpunt van een bol. Trekt men nu met deze punten als mid-
delpunten twee groote cirkels van den bol, dan zullen deze de beide
projecties van den bol aangeven.
De bol wordt gesneden door het vlak A, A A„.
Dit vlak gaat niet door het middelpunt van den bol en sngdt
dezen dus volgens een kleinen cirkel.
Omdat het vlak van dezen cirkel in het vlak A, A A„ ligt en dit
vlak niet loodrecht op of evenwydig met een der projectievlakken
is, weten we reeds, dat de projectie van den cirkel, volgens welken
dit vlak den bol snijdt, op elk der projectievlakken een ellips zal zyn.
We weten mede uit § 91, 1ste deel, dat op elk der projectie-
vlakken de lange as der ellips èvenwydig loopt met den overeen-
komstigen doorgang van het vlak A, A A„ en dat de korte as recht-
hoekig daarop staat.
Het middelpunt van den cirkel, volgens welken vlak en bol
elkander snijden, zal het voetpunt zijn van de loodlijn, die uit het
middelpunt van den bol op het vlak kan worden neergelaten.
De projectie van dit punt is ook het snijpunt van de assen der
ellipsen.
Die loodlijn en dat punt moeten liggen in het vlak, dat door de
lijn B, B, en het middelpunt van den bol gaat. Het staat zoowel
loodrecht op het projectievlak als op den eersten doorgang van
't vlak A, A A„.
In dat vlak ligt mede een groote cirkel van den bol, welke het
vlak A, A A„ in twee punten zal snijden. De lijn, die deze beide
snypunten vereenigt, ligt in het vlak A, A A,, en is de middellijn
van den cirkel, volgens welken het vlak den bol snydt.
Omdat deze middellijn van den cirkel rechthoekig op den door-
gang AA, staat, zal haar projectie op het projectievlak, waarin
genoemde doorgang ligt, de korte as van de ellips op dat projec-
tievlak zijn, § 91, 1ste deel.
Slaan we dit vlak, dat B, B, tot eersten doorgang heeft, met de
daarin gelegen punten en lijnen in het eerste projectievlak neer,
dan verkrijgen wy, zooals in onze figuur is aangegeven, daarmede
neergeslagen:
a. de snijlyn qq van dit vlak met het vlak A,A.k„;
b. het middelpunt m van den bol;