Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
Om de zijde C A te bepalen, slaan wg haar, om de ribbe j? A
als draailijn, in het eerste projectievlak neer. Het punt C van de
ribbe p C zal zich daarbg in een vlak bewegen, dat de lijn x Cj,
rechthoekig door p A getrokken, tot eersten doorgang heeft en
loodrecht op het eerste projectievlak staat; d. i. in het eerste
projecteerend vlak van de Ign, die uit s naar C loopt.
Neemt men x ij rechthoekig op z en gelijk in lengte aan x C,
dan zal, bij het neerslaan van genoemd projecteerend vlak om zgn
eersten doorgang, het in dat vlak gelegen punt C in het punt ij
vallen.
Daar nu ij z de ware lengte van s C aangeeft, moet 0 C^ gelgk
zij genomen worden, om het punt Cj te vinden, waarin C zal
komen, als-dit punt met het vlak CjoA, om de Ign jö A als daaai-
lijn, in 't eerste projectievlak wordt neergeslagen.
Trekt men nu nog de lijnjsCj, dan is kpG^ de neergeslagen
derde zijde.
Van den neergeslagen hoek x z ij zal, in oorspronkelgken stand,
het been xz in het vlak A^ B en zij in A^ C liggen, terwgl
alsdan die beide beenen loodrecht op de ribbe p A zullen staan.
Die hoek is dus de standhoek op die ribbe.
Zoeken we nu nog volgens § 45 de grootte van den hoek tus-
schen de vlakken kpG en B^C, welke jö C of (a'a" fc") tot
snijlijn hebben, dan zijn alle elementen bekend.
§ 51. Is bg het vraagstuk van § 50 één der gegeven zgden recht,
dan kan de in fig. 29 gegeven bewerking gevolgd worden.
Hier zijn gegeven de zijden A p B en B p Cj en de hoek, die
tusschen deze zgden ligt, d. i.: hun standhoek.
Ook hier is de ribbe p B loodrecht op de aslgn geplaatst. Trek-
ken we nu uit B een lijn B C, die met de as den gegeven stand-
hoek vormt, eu nemen we B C gelijk B Ci, dan is 0 het sngpunt
van de derde ribbe met het tweede projectievlak.
Om nu de ware grootte van de zijde A p C te bekomen, slaan
wij deze weer om de ribbe p A in het eerste projectievlak neer.
Het punt C van de ribbe p C zal zich daarbij weer bewegen boven
de lijn, die uit a, en in dit geval ook uit C, rechthoekig door de
lijn pA getrokken wordt, totdat zij in het eerste projectievlak ge-
komen, in die lijn valt. De afstand van dat punt tot p zal dan
gelijk moeten zijn aan de ware lengte der ribbe p O, d. i.: gelijk