Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
geven. Het punt zal in oorspronkelijken stand van het zijvlak
kipG boven d. i. in 't punt x van de ribbe p\ liggen, ter-
wijl de lyn x^ z alsdan rechthoekig op die ribbe zal staan.
De ribbe p A staat dan rechthoekig op de ribbe p B, zoodat het
genoemd vlak, dat in x loodrecht op ^ A zou staan, het zijvlak
A^ B zal snijden volgens een lijn evenwijdig aan p B, Wij zullen
deze snylijn xq noemen.
Slaat men die beide snijlynen xz en xq in het grondvlak CjöB
neer, zoodat het hoekpunt x dezer snijlijnen in de lijn pk! valt,
en het punt z van de eene snijlijn op zyn plaats blijft, dan zal de
andere neergeslagen lyn evenwijdig met p B moeten loopen.
Wy weten reeds, dat x^ z de werkelyke lengte van de neerge-
slagen snijlyn x z voorstelt, die in 't vlak C^ A ligt. Trekken we
nu uit z als middelpunt, met z x^ als straal een cirkelboog, dan
zal het snijpunt x^ van den boog met de lijn p A' het neergeslagen
hoekpunt en hoek ? x^ q^ de grootte van den standhoek op de ribbe
p A aangegeven.
§ 48. Hoewel bovenstaande wijze van bewerking, bij het oplossen
van het vorige vraagstuk, in den regel gevolgd wordt, komt mij
de volgende manier eenvoudiger, duidelijker en korter voor.
Wij knnnen het neerslaan van 't punt x^ ook verklaren, door het
vlak, dat loodrecht op de ribbe p A van den drievlakkenhoek staat
en door het punt x van die ribbe gaat, om zijn doorgang met het
vlak ^p C in dat vlak neer te slaan.
Trekt men, na hoek x'p x^ geconstrueerd te hebben, de lyn x^ o
loodrecht op x^p, dan zal o een punt van den doorgang van ge-
noemd hulpvlak zijn, terwyl een cirkelboog, uit o als middelpunt
en met o x^ als straal beschreven, het punt Xg als neergeslagen
punt aangeeft. De lijn o z, evenwijdig aan p B getrokken, zal een
deel van den doorgang van het hulpvlak op de ribbe pk. zijn, dat
door het punt x van den ribbe gaat. Het punt s is dus een punt
van de snijlyn van dat standvlak met het zyvlak Aj!?C, Bij het
neerslaan van dat standvlak blijft dit punt op zijn plaats, zoodat
op deze wyze ook de lijnen z x^ en x^ q^ voor de neergeslagen sny-
lijnen van dit standvlak met de zijvlakken van den drievlakken-
hoek gevonden worden.
De hier uitgevoerde constructiën zullen, met het oog op het
vroeger behandelde, wel duidelijk zijn.