Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
de schuine zijde gelijk aan ij xi moet zijn, zoodat we als neerge-
slagen driehoek x' ij x^ vinden en dus hoek x' ij x^ als den stand-
hoek tusschen de vlakken BjiA, en BjoC.
Op dezelfde wgze krijgen we hoek x' iji x^ als standhoek tusschen
de zijvlakken B p C en C p Aa. Nu moet nog de grootte van den
standhoek tegenover het zijvlak B p C, dat is die op de ribbe p A,
bepaald worden. Daarvoor zijn in fig. 26 de naast elkander gelegen
zijvlakken met de punten Xi x^ en x' gelijk genomen aan die van
fig. 25, waarbij alleen de neergeslagen standhoeken op de ribben
p B en jt) C zijn weggelaten.
Het punt x' is als eerste projectie van het punt x in de opstaande
ribbe p A gevonden.
Trekken we nu uit de beide neergeslagen punten Xi en x^ lijnen
loodrecht op p k^ en jo Aj, totdat zij de ribben B en p C in de
punten z en z^ ontmoeten, dan zullen, zoo de zgvlakken BpAi en
C p Aj om de ribben p B en p C draaien, totdat de lijnen p Aj en
p Aa als derde ribbe in elkander vallen, die lijnen op haar plaats
in die zijvlakken blijven. Beide zullen zij na die beweging in het
punt X loodrecht op de derde ribbe p A slaan en vormen dan den
standhoek tusschen de beide aangrenzende vlakken BpAi en CpAo.
Trekken we nu ook nog de lijn z zj, dan hebben we slechts den
driehoek z xg zi te construeeren, wiens zyden ssi, z xsen zi xszijn,
om den neergeslagen standhoek z Xg z\ te bekomen.
Denkt men de neergeslagen driehoeken ij x^ x' en ij^ x^ x' in fig.
25 en in fig. 26 in dezelfde figuur uitgevoerd, en de drie
standhoeken der vlakken op hun plaats opgezet, dan zullen de
tophoeken x-^ en x^ alle loodrecht boven x' en dus in het punt
X van de ribbe p A vallen.
Wil men ook de derde ribbe in de teekening voorstellen, dan
zou men daarvoor uit p een lijn door x' moeten trekken. Die lijn
is dan de projectie der ribbe in 't vlak B p C. Zij zal in fig. 26
loodrecht op de lijn z Zi staan en door het punt x^ gaan.
Oefeningen.
§ 46. Beantwoord het vraagstuk van § 45 door alles in één fguur
uit te voeren.