Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
e. de drie standhoeken;
f. twee standhoeken met den vlakken hoek over één hunner.
§ 44. Zal een drievlakkenhoek bestaanbaar zyn, dan moet de
som der vlakke hoeken kleiner dan 360° wezen, terwyl de som
van twee der vlakke hoeken grooter moet wezen dan de derde.
De som der standhoeken moet dan grooter, en de som van twee
der standhoeken verminderd met den derden kleiner dan 180° zgn.
Oplossing van vraagstukken.
§ 45. De drie standhoeken van een drievlakkenhoek te hepalen.,
zoo de drie vlakke hoeken of zijden gegeven zijn.
In fig. 25 zijn AipB, BpC en CpAj de drie gegeven zyden,
waarbij wij aannemen , dat de zijden Aj p B en C p Aj, om de ribben
Bp en Cp als draailijnen, in het vlak van de zyde BpC zijn
gebracht.
Zoo nu deze zijden weer in hun oorspronkelijken stand terug
gebracht worden, zullen de lijnen p Aj en p Ao als derde ribbe in
elkander vallen, terwyl de beide punten Xi en x^, die even ver van
het hoekpunt p verwyderd genomen zijn, één punt van die ribbe
uitmaken. Die punten x^ en x^, in de beide lijnen jo Aj en joAj,
zullen zich, by het draaien der zyden, boven de lijnen bewegen,
welke uit die punten, loodrecht op de ribben p B en p C, waarom
die zijden draaien, getrokken worden.
Het punt x\ waar deze beide laatstgenoemde lijnen samenkomen,
zal blijkbaar het voetpunt zijn van de loodlijn, die uit het punt x
der opstaande ribbe p A op het vlak der zijde BjoC kan worden
neergelaten.
Om nu de grootte der standhoeken op de ribben B en p C na
de wenteling der zijden BpAj en CpAa te vinden, weten we, dat
de lijn, die genoemd punt met ij verbindt in het opstaande
vlak B p Al ligt en dat x'ij daarvan de projectie op't zijvlak BpO
is, terwyl die beide lynen rechthoekig op de ribbe pB staan.
Voor het bepalen der ware grootte van dien standhoek kunnen
we dien rechthoekigen driehoek x ij x^ om de lijn x ij in het
zijvlak B p G neerslaan.
Wij weten, dat die driehoek in het hoekpunt x' recht is en dat