Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
middendoor deelt, zal een neergeslagen lyn van 't gevraagde vlak
moeten zijn, zoodat haar snypunt met den doorgang Ci Ci een punt
van den eersten doorgang van 't vlak is. Dit vlak moet verder door
de snylyn (a' b', a" b") der vlakken gaan. Een tweede punt van den
eersten doorgang en een punt van den tweeden doorgang, zijn
derhalve de punten, waar die snijlyn (a' b', a" b") de projectievlak-
ken snijdt.
Hierdoor is het vlak volkomen bepaald.
In fig. 24 wordt de hoek der vlakken A, A A„ en B, B B„ door
het vlak C, C C„ middendoor gedeeld.
Oefeningen.
§ 41. 1. Construeer de doorgangen van een vlak, dat den hoek
van twee andere vlakken middendoor deelt, in elk der gevallen van
§ 39, oefening 1 opgegeven.
2. Een vlak en de projecties van een lijn, die in dat vlak ligt,
zijn gegeven; men vraagt door die lijn een vlak te brengen, dat met
het gegeven vlak een bepaalden hoek maakt. De constructie uit te voeren
in het tweede projectievlak.
De lijn, die in het vlak gelegen is, kan men beschouwen
als de snylyn van het gegeven en het gevraagde vlak.
Was bijv. in fig. 23 a! b' de eerste projectie van de in
't vlak A, A A„ gegeven lijn, dan kan men Ci Cj recht-
hoekig door a' b' trekken en even als daar de neerge-
slagen snijlijn o z\ van 't hulpvlak en het gegeven vlak
construeeren. Daarna kan hoek o z^q gelijk worden ge-
maakt aan den bepaalden standhoek van 't gegeven en
't gevraagde vlak, om zoo een punt q van den eersten
doorgang van 't vlak te vinden, waardoor de gegevens
voor het trekken der beide doorgangen aanwezig ziju.