Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
der twee snijdende vlakken staat, moet de eerste projectie van die
lijn rechthoekig snijden, § 4.
Voor den eersten doorgang van dat vlak nemen we de lijn C, Ci,
die rechthoekig door a, h^ is getrokken.
Wij zullen dat hulpvlak verder het vlak C, Cj noemen.
Nu moeten we, om de ware grootte van den standhoek te be-
palen, dit hulpvlak, met de daarin gelegen snijlijnen, volgens
welke dit vlak de vlakken A, A A„ en B, B B„ snijdt, om dien
eersten doorgang Ci Ci op het eerste projectievlak neerslaan.
Hiervoor weten wij, dat de punten oen q punten zijn van die sng-
lijnen, welke bij het neerslaan van het vlak op hun plaats blyven.
Er is nu alleen nog noodig te construeeren, waar het vlak CiCj,
dat rechthoekig op de lijn {a'b', d'b") staat, die Ign snijdt en waar
dat snijpunt bij het neerslaan van 't vlak zal komen.
Wg slaan daarvoor het projecteerend vlak der lijn (a' h', a" b")
met die lijn en de daarin liggende snijlgn van dat vlak met het
vlak Cl Cl in 't eerste projectievlak neer.
Wg vinden dan voor de eerste Ign de lijn aj hi eu omdat het
vlak Cl Cl loodrecht op a 6 in de ruimte moet staan, zal cd, uit
het snijpunt van C] Cj en d b' loodrecht op ai b^ getrokken, de
tweede lijn zijn. Het snijpunt ^ dezer lijnen is dus het neergeslagen
sngpunt van het vlak C, Ci met de snglijn van de vlakken A, A A„
en B, B B„. Wordt het vlak Ci Ci in het eerste projectievlak neer-
geslagen , dan zal dit punt 2 in vallen, zoodat hoek qz\o de
neergeslagen standhoek der vlakken A, A A„ en B B B„ zal zijn.
§ 37. Loopen de doorgangen der snijdende vlakken in een der
projectievlakken evenwijdig, zooals dit in fig. 24 met de eerste
doorgangen het geval is, dan loopt ook hun snglijn evenwijdig met
de doorgangen op dat projectievlak en de projectie der snglijn op
dat vlak evenwijdig met de doorgangen, § 8.
Het vlak D, ü D" rechthoekig op deze snijlijn genomen, staat der-
halve ook loodrecht op het eerste projectievla"k. Het sngpunt q' van
den eersten doorgang van dat vlak met de eerste projectie d b' der
snijlijn, is hier ook de eerste projectie van het sngpunt van die
lijn en dat vlak. De tweede projectie van dat sngpunt moet tevens
in die Ign liggen en is bijgevolg 9".
Zoo wg nu, evenals bg het voorgaande vraagstuk, het vlak
D, D D„ met het daarin gelegen snijpunt q q" in het eerste projectie-