Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
3°. uit dat neergeslagen punt' (m,) is een loodlijn «ii x. op de
neergeslagen snylijn neergelaten;
4". verder is er bepaald, waar het punt x als eerste projectie
van het punt m der Ign cd zal komen, wanneer dat punt met
het vlak A, A, om den doorgang A, A, in 't eerste projectiehoek is
neergeslagen. Denkt men zich den neergeslagen standhoek in zyn
oorspronkelijken stand, loodrecht op het eerste projectievlak, dan
komt tn-i in 't punt m van de lijn c d, en het punt x zal dan het
voetpunt zyn van de loodlijn, uit dat punt m op het vlak A, A,
neergelaten. Na het neerslaan van 't vlak A, A, zal mj het voetpunt
zijn van die loodlijn en de lijn mi x in het punt m^ loodrecht op
het eerste projectievlak staan, zoodat het punt m van de lyn cd
dan ter hoogte van den afstand m\ x daar boven ligt.
Wy hadden natuurlyk evengoed van den vroeger gebruikten
standhoek B s «i gebruik kunnen maken, waardoor we de loodlijn
^ h oi pr = m^x gevonden hadden.
Het punt jWj is dus een punt van de nieuwe eerste projectie van
de lijn (c' d\ c" d") in de ruimte, na de opgegeven beweging met
het vlak A, A,, terwyl het punt n alsdan blijkbaar een tweede punt
van die projectie zal zyn, zoodat zij alsdan Cidi tot eerste projectie
zal hebben en ter hoogte van mix = g h boven het eerste projec-
tievlak zal liggen.
Het is bij dezen stand der lynen duidelijk, dat de afstandslyn
tusschen ah en cd in het punt o rechthoekig op het eerste pro-
jectievlak moet staan.
Worden nu de beide lijnen ab en cd weer in haar oorspron-
kelyke standen teruggebracht, dan is het gemakkelijk in te zien,
dat de eerste projectie van de loodlijn o rechthoekig op A, A, moet
komen en dat de projectie van de beide uiteinden van deze lyn
respectievelyk in de projecties a'b' en cd' zullen vallen.
Ook hierby vinden wy [k' Z', k" l") als kortste lijn tusschen de
beide kruisende lynen, waarvan miX—gli — pr de ware lengte
aangeeft.
Oefeningen.
§ 34. 1. I/f k een vlak gegeven, dat de as snijdt, en een punt